Bouwen aan een betekenisvolle organisatie (workshop)

Naar de bron
In een steeds sneller veranderende samenleving werken de vertrouwde oplossingen niet langer. De basishouding van verdedigen en verwerven is niet langer toereikend om complexe vragen het hoofd te bieden. Dit vraagt om een bewustwording van de eigen (collectieve) waarden. Hoe verhouden die zich tot de waarden van je stakeholders? En hoe versterk je de waarden die samenhangen met verbinden en verkennen? Kennis van waardenpatronen biedt praktische inzichten voor cultuur- en visieontwikkeling, ontwikkeling van mens en organisatie, positionering en reputatieversterking.

Waarom waarden?
Kernwaarden zijn de grondstof voor het bepalen van een gezamenlijke organisatie-identiteit en visie. Pas als je weet wie je bent, kun je nadenken over je bestemming. Daar komt nog bij dat verandering succesvoller verloopt als je weet wat mensen drijft. Je kunt de grootste kracht aanboren als je mensen vanuit intrinsieke waarden aanspreekt Pas dan is het immers betekenisvol. Zo geven waarden antwoord op de vraag waarom de organisatie ertoe doet.

Samen drijfveren bepalen
Voor alles moet er helderheid zijn over de gedeelde waarden van de organisatie. In de workshop van 6 juni maak je kennis met een methode om in korte tijd verbindende waarden boven water te krijgen. Voor deze gelegenheid doen we dat in de vorm van een simulatie, omdat we natuurlijk allemaal van verschillende organisaties afkomstig zijn. Deze waardenworkshop is gebaseerd op de Graves waardensystemen (zie mijn boek Organiseren met zin). We herleiden de gevonden waarden direct tot de desbetreffende waardenkleuren en hun betekenis. De drie dominante waarden verbinden we met metaforen, duidelijke associaties en bijpassend gedrag. Zo beantwoorden we de vraag: hoe laat je de gevonden waarden zien in je werk en hoe vertaalt zich dat in communicatiestijlen en betekenisgeving?

De essentie ervaren
Heb je de waarden en associaties bepaald, dan is het tijd om de gezamenlijke trotspunten, het gewaagd doel en het hoger doel te formuleren. Zo ontstaat een inspirerend organisatieverhaal. Samen met jullie persoonlijke verhalen komen dan je waarden tot leven in je organisatie.

De workshop is geschikt voor HR-managers, communicatieadviseurs, bestuurders en leidinggevenden. Deze workshop vindt plaats tijdens het het event Verwachtingen Management voor Human Capital, maandag 6 juni in Utrecht. Meer weten?

8 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie