• In mijn vorige blog schreef ik hoe je door middel van een online dialoogplatform de gewenste ontwikkeling van organisaties kan ondersteunen, waarbij je in betekenisvolle gesprekken een brug slaat tussen beleid en […]

  [Lees verder].
 • In mijn werk als communicatieadviseur en verhalenmaker ervaar ik dat directeuren en bestuurders voor de steeds terugkerende uitdaging staan om breed gedragen ambities te formuleren en die vervolgens tastbaar te […]

  [Lees verder].
 • De verwachting is dat de personeelstekorten de komende jaren in veel sectoren zodanig nijpend worden dat de continuïteit van organisaties in het gedrang komt. De vraag is of je dan de banen moet blijven promoten […]

  [Lees verder].
 • Medewerkerbetrokkenheid is een cruciale voorwaarde voor duurzaam succes en het bereiken van gezamenlijke ambities. Daar zijn we het wel over eens. Alleen worstelen we met de vraag in hoeverre we betrokkenheid […]

  [Lees verder].
 • In Amerika is een brouwerij met de naam Steam Whistle Brewery. Het verhaal van de brouwerij wordt beschreven in het boek Brand: It ain’t the logo…It’s what people think of you. De oprichters Greg Taylor and Cam He […]

  [Lees verder].
 • Leiderschap vraagt om zelfkennis, omgevingsbewustzijn en authenticiteit. Het vermogen om ‘waardenvolle’, verbindende verhalen te vertellen is hierbij cruciaal. Alleen dan is het mogelijk om de juiste snaar te raken en echt van betekenis te zijn voor anderen. Wat is een goede leider? Die vraag wordt afhankelijk van de tijdgeest op verschillende manieren beantwoord. Bovendien maakt het uit aan wie je de vraag stelt en in welke context. In de serie leaders of the 21 st century wordt aan kinderen de vraag gesteld wat in hun ogen een goede leider is. Ze noemen telkens weer eigenschappen als rechtvaardigheid, een goed hart en de moed om te kiezen. Dat wat iemand tot de beste versie van zichzelf maakt, de held die je in jezelf kunt oproepen. Wanneer ben je een goede leidinggevende?
  Het begint met zelfbewustzijn
  De meeste deskundigen op het gebied van leiderschap, zoals Jaap Peters, zijn ervan overtuigd dat zelfbewustzijn een belangrijke voorwaarde is. Om leiding te geven aan anderen, moet je eerst leiding geven aan jezelf. Om betekenis te kunnen geven aan de buitenwereld moet je eerst inzicht hebben in je binnenwereld. Daarbij gaat het vooral om bewustzijn van je eigen waarden en de betekenis die deze waarden voor je hebben in je leven en je werk. Volgens GITP zijn persoonlijke rijpheid, visie en het vermogen om te beïnvloeden en verbinden de drie fundamentele kwaliteiten waarover een leider moet beschikken. Jezelf kennen, accepteren en relativeren staat centraal. Daarbij zijn de innerlijke kwaliteiten ‘reflectie, integriteit en vertrouwen’ essentieel en de omgevingsgerichte kwaliteiten ‘verantwoordelijkheid, standvastigheid en duurzaamheid’.
  9d5577afc07fd4a6c910f3af79576944Een verhaal, een wenkend perspectief
  Een leider beïnvloedt en verbindt door zich oprecht te laten zien en vanuit eigenheid in relatie te gaan met mensen. Zelfbewuste leiders varen op hun innerlijk kompas en weten hun koers te verbinden aan inspirerende verhalen: ze schetsen anderen een wenkend perspectief, vanuit betekenisvolle waarden. Door deze verhalen komen anderen graag in beweging en ervaren medewerkers meer zin in hun werk. De verhalen die leiders vertellen hebben altijd een belangrijke relatie met het ‘waarom’ van bepaalde keuzes. Goede leiders weten dat er meerdere werkelijkheden naast elkaar bestaan en dat iets pas betekenis krijgt door de verhalen die we elkaar vertellen en de interacties die we creëren tussen ‘ik en wij’. Betekenisvolle leiders signaleren gebeurtenissen en delen interpretaties. In feite is een leider voortdurend bezig om synchroniciteit tot stand te brengen tussen persoonlijke en collectieve betekenis. Wanneer verhalen raken aan wat we in de kern met elkaar te doen hebben, als ze betekenis geven aan onze kernopdracht, dan voelen we dat in toenemende energie en de wil om van binnenuit vorm te geven aan gezamenlijke ontwikkelingsdoelen.

  In generosity and helping others be like the river.
  In compassion and grace be like the sun.
  In concealing others’ faults be like the night.
  In anger and fury be like the dead.
  In modesty and humility be like the soil.
  In tolerance be like the ocean.
  Either you appear as you are or be as you appear.
  Van verhaal naar actie
  Als leider heb je dus geen andere keuze dan je eigen verhaal te vertellen. Je moet je eigen verhaal claimen en leren hoe je dat vertelt aan anderen, zodat ze de waarden kunnen begrijpen die je drijven, zodat zij wellicht worden aangezet om eveneens in actie te komen. In de jaren dat ik als ‘story engineer’ actief ben voor organisaties ben ik ervan overtuigd geraakt dat waardengedreven verhalen krachtige verbindingen tussen mensen tot stand brengen. Door het vertellen van verhalen voelen we ons aandeel in het grotere geheel en worden we opgeroepen om in navolging van de hoofdpersonen hetzelfde te doorleven. Op het moment dat het eigen verhaal en de eigen ervaringen samenvallen met het grotere verhaal, is de cirkel rond. Dan ontstaat maximale betekenis en worden mensen uitgenodigd om te verwezenlijken wat de bedoeling is, om tastbaar te maken wat je met elkaar wil bereiken. Leiders die hun eigen verhaal laten resoneren, creëren de energie en motivatie die nodig is om te komen tot een gedeeld ‘wij verhaal’ en bouwen zo aan de vaardigheden om strategie te bepalen en vanuit het gezamenlijke verhaal van ‘nu’ actief te werken aan het verhaal van ‘morgen’.

  Interesse in een verfrissend nieuwe leiderschapsleergang? Er zijn nog enkele plaatsen voor de Leergang Zelfbewust Leiderschap, die 2x per jaar wordt aangeboden en in september weer van start gaat. Meer informatie: http://www.zelfbewustleiderschap.nl.

  [Lees verder].
 • Raymond Godding wijzigde zijn profielafbeelding 3 jaar, 3 maanden geleden

 • Raymond Godding’s profiel is bijgewerkt 3 jaar, 3 maanden geleden

 • VerkleiningNaar de bronIn een steeds sneller veranderende samenleving werken de vertrouwde oplossingen niet langer. De basishouding van verdedigen en verwerven is niet langer toereikend om complexe vragen het hoofd te […]

  [Lees verder].
 • De beleving van een organisatie weegt vaak zwaarder dan de feitelijke argumenten. Dat kan voor een onderneming of non-profitorganisatie soms knap lastig zijn. Vooral als de kwaliteit wel degelijk goed is, maar er […]

  [Lees verder].
 • Het is een bekend gegeven dat besturen en directies van organisaties weliswaar druk bezig zijn om beleid te formuleren en veranderingen te sturen, maar dat medewerkers daar vaak weinig ‘zin’ in hebben. Een van de […]

  [Lees verder].
 • Sterke organisatiecultuur is basis voor je merk(geadapteerd van weblog zappos.com)
   
  Een merk bouwen gaat vandaag de dag wat anders dan 50 jaar geleden. Vroeger kwamen er enkele mensen samen in een kamer, […]

  [Lees verder].
 • Sprookjes hebben een dubieuze reputatie. Aan de ene kant worden ze gezien als verzinsels en word je als volwassene geacht daar niet meer in te geloven. Toch zijn zulke verhalen waardevol als je kijkt naar de […]

  [Lees verder].
Volgen

Ontvang elk nieuw bericht in je mailbox.