Berichten

Cao-app: alle cao’s online toegankelijk

De ontwikkelaar van de cao-app, Erik Lemans,  adviseur bij AWVN, zat bij ons aan tafel tijdens een netwerklunch. Vol enthousiasme vertelde hij over ‘zijn’ app. En hoe belangrijk hij het vindt dat ook cao-teksten makkelijk te lezen en begrijpen zijn.

Met deze app is een cao altijd toegankelijk voor alle medewerkers. Een cao-boekje is niet meer nodig. De cao-tekst wordt in de app integraal opgenomen, is gemakkelijk doorzoekbaar en steeds actueel. De cao-app bevat tevens een FAQ, waarin medewerkers de antwoorden op veelgestelde vragen over hun arbeidsvoorwaarden vinden. Met de rekentools kunnen medewerkers zelf berekenen wat bepaalde arbeidsvoorwaarden in de eigen situatie betekenen. Hoe handig! Lees meer

WKR: ook kwestie van communicatie

De invoering van de werkkostenregeling in 2015 raakt alle werkgevers en werknemers in Nederland. Hoe kun je je ook qua communicatie voorbereiden op ‘Operatie WKR’? Welke stappen moet je doorlopen? Welke acties kun je ondernemen? Zeker is dat goede voorlichting en communicatie met de werknemer de kans op succes aanmerkelijk vergroot.

Lees meer

Impact van social media is een HR-taak

Eindelijk staat social media ook bij HR op de agenda. Gelukkig maar, want de inzet van social media zal de komende tijd alleen maar verder toenemen. Dat is slechts het begin van de veranderingen waarmee organisaties in dit digitale tijdperk te maken krijgen: denk aan de flexibilisering van arbeidsrelaties, Het Nieuwe Werken en de veranderende behoeften van medewerkers. Daarmee heeft juist HR een cruciale rol bij dat wat komen gaat: als gebruiker van social media, als business partner en als change agent.

Lees meer

Effectieve pensioencommunicatie kan kort en krachtig

Voor veel werknemers zijn maar twee zaken echt interessant als het om pensioen gaat: wanneer kan ik met pensioen en hoeveel bedraagt dat pensioen dan? En of dat nu in een eindloon, een middelloon of beschikbaar premie regeling wordt opgebouwd, wat een franchise is, wat pensioengevend salaris is;  tja, voor de techneut interessante materie maar de gepensioneerde in spé gaat het vaak boven de pet. De website mijnpensioenoverzicht.nl vind ik in dit verband een prima site. Daar staat gewoon simpel het antwoord op de twee vragen die werknemers echt belangrijk vinden.

Lees meer

Arbeidsvoorwaardencommunicatie anno 2020: I-dealisme en maatwerk

Overkoepelende communicatie over arbeidsvoorwaarden raakt uit de tijd. Het op collectieven gebaseerde Nederlandse overlegstelsel moet steeds meer wijken voor de individuele relatie tussen werkgever en werknemer. Dit levert niet alleen meer maatwerkafspraken op, maar vereist ook persoonlijke, een-op-eencommunicatie. Een fikse uitdaging voor HR en Communicatie. Maar ook een mooie kans om relaties te versterken en prestaties te verbeteren.

Lees meer