Zo ontwikkelen wij kennis

Wij helpen en versterken vakgenoten in HR & Communicatie met als doel iedere organisatie zó inrichten dat het een geweldige werkplek is waar alle medewerkers goed geïnformeerd, gemotiveerd en geïnspireerd aan het werk zijn. Zo dragen we bij aan de verdere professionalisering van het vakgebied HR-communicatie. 

Als kennisplatform buigen wij ons over de vraag: Hoe motiveer, informeer en verbind jij (toekomstige) medewerkers? En vanuit deze vraag zijn er tal van aanvullende thema’s te bedenken.

In 5 stappen onze kennisontwikkeling:

  1. Elk jaar maakt de HR & Communicatie redactie samen met haar kennispartners een keuze voor een ’thema’.
  2. Tijdens een brainstorm met onze leden, experts en vakgenoten verkennen we wat we over het onderwerp (nog meer) willen weten.
  3. Vervolgens voeren we brede online dialoog en onderzoek uit binnen en buiten onze community.
  4. De inzichten en resultaten die wij opdoen (uit de brainstorm en het online onderzoek) vatten we samen in een interessante uitingen zoals whitepapers, podcast of blogs.
  5. In het najaar presenteren we op interactieve wijze de opgedane inzichten tijdens een summum!

Communityleden en kennispartners zien de toegevoegde waarde van goede HR-communicatie en leveren hier graag een bijdrage aan.


Overzicht
kennisthema’s

2024 – Richting geven

2023 – Vertrouwen op de werkvloer

2022 – (Ver)binden

2021 – Duurzaam werkgeverschap

2020 – Drie thema’s:

2019 – Draagvlak creëren

2018 – Luisteren

Wil je meepraten en met ons je kennis verbreden?

Sluit je aan bij HR & Communicatie!