Goed voorbeeld doet volgen: luisteren is een keuze

PERSBERICHT | HR- en communicatieprofessionals vinden dat er in hun organisaties redelijk wordt geluisterd naar hun medewerkers. Als we inzoomen op de verhouding in tijd tussen spreken en luisteren van het management, dan zegt drie van de vier professionals dat dit niet in balans is. Hoe je beter luisteren in je organisatie naar je medewerkers kunt verbeteren, daarover zijn de deelnemers van de dialoog-denktank eensgezind: besteed aandacht aan het ontwikkelen van gedeelde ambities, competenties en vaardigheden. Dit meldt HR & Communicatie in haar whitepaper ‘Beter luisteren binnen organisatiegrenzen’. 

HR-communicatie.nl brengt (al bijna 10 jaar!) HR- en communicatieprofessionals bij elkaar en ontwikkelt kennis samen met experts uit het vakgebied. Dit jaar op het thema Luisteren in organisaties. Speciaal voor dit kennisthema hielden we in het voor- en najaar van 2018 een online dialoog met de tool van CircleLytics en ontwikkelden we kennis binnen onze community met de opgebouwde expertise van Bex*communicatie en Great Place to Work Nederland. Onze verkenning brengt in beeld hoe HR-communicatie kan bijdragen aan het vergroten van het vertrouwen en lerend vermogen van organisaties alleen al door goed naar medewerkers te luisteren.

Inge Beckers, licht toe: ‘Echt luisteren dat is waardevrije aandacht geven aan informatie die je ontvangt van een ander en vervolgens aan die ander eerlijk en duidelijk laat zien wat je verstaan hebt. Het vraagt inlevingsvermogen om werkelijk te horen, vragen stellen om werkelijk te begrijpen wat er gezegd wordt en – heel belangrijk – vraagt het ook om ruimte en vrijheid om jou de informatie te kunnen geven.’

De drie belangrijkste conclusies uit ons onderzoek zijn:

1. Ontwikkel een open cultuur waar luisteren naar elkaar mentaliteit is

Het komt nog te vaak voor dat het management veel waarde hecht aan spreektijd. Binnen organisatiegrenzen vraagt luisteren om een geankerde plaats in organisatiestructuur, -cultuur en processen. Echter, beter luisteren gaat ook over praktische zaken als agenda, werk- en gespreksruimten, communicatiemiddelen en -kanalen. Ontwikkel een mindset, een mentaliteit.

2. Aandacht hebben voor de informatie en laten zien wat je daarmee doet

Hier was iedereen die bijdroeg aan onze dialoog-denktank het unaniem over eens: verplicht jezelf om een terugkoppeling te geven van wat je hoort en geef aan wat je met de informatie doet. Vervolgens: ga de feedback of informatie die je ontvangt niet invullen voor een ander (NIVEA!) Ga ermee aan de slag.

3. Kies bewust een passende communicatievorm en train luistervaardigheden

Een belangrijke stap in het verbeteren van luisteren binnen organisatiegrenzen is de bewuste keuze voor de communicatievorm. Voor sommige informatie is het ’traditionele zenden’ prima en ga met elkaar in dialoog daar waar dit passend of wenselijk is. Zie je dat te veel managers en/of medewerkers niet goed zijn in interactie, train dan je collega’s in luistervaardigheden en in het goed voeren van een (online) dialoog.

In de whitepaper presenteren Inge Beckers en Marjolijn Vlug van HR & Communicatie een visie op Beter luisteren binnen de organisatiegrenzen en geven ze inzicht in de succesfactoren om beter luisteren in je organisatie naar een hoger niveau te brengen. 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie