Interview met Monique Hendriks van Bex*communicatie: ‘Sterke organisaties zijn goed in communicatie’

We willen van elke organisatie een prachtige werkplek maken door op het vlak van HR & Communicatie kennis en mensen te verbinden. Online via dit platform en de sociale media en zeker ook tijdens onze bijeenkomsten. Dit kunnen en willen we niet alleen doen. We werken graag samen met partners. Zij steunen ons financieel én inhoudelijk met kennis en tijd. Graag stellen we ze aan jullie voor. Het woord is aan Monique Hendriks van Bex*communicatie:

Wie zijn jullie?

‘Bij Bex* zien wij communicatie als een strategisch management instrument. Wij versterken inmiddels al ruim dertig jaar de communicatiekracht van organisaties, merken en mensen. Deze organisaties weten mensen aan zich te binden: om hun producten en diensten af te nemen, om er te werken, om krachten te bundelen en om kapitaal te investeren. Goed communicerende organisaties creëren waardevolle relaties. Kortom: succesvolle organisaties beschikken over communicatiekracht die hen in staat stelt om hun visie te vertalen naar effectief gedrag en duurzaam resultaat. We werken nationaal en internationaal vanuit onze vestigingen in Amsterdam en Eindhoven.’

‘Volgend jaar ben ik twintig jaar werkzaam bij Bex*communicatie. Ik ben gespecialiseerd in complexe, maatschappelijke projecten en verandertrajecten. Verandercommunicatie is echt één van mijn persoonlijke speerpunten. Ik vind dat HR-communicatie een verbijzondering is van verandercommunicatie. Ik ben verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het kantoor, maar draai met veel plezier mee op projecten van grote opdrachtgevers. Ook verdiep ik mij in nieuwe methodes zoals Deep Democracy. Ik ontmoette de grondlegger Myrna Lewis tijdens een training. Haar verhaal maakte een diepe indruk op mij. Ik durf wel te zeggen dat deze inzichten mij als directeur, als strategisch communicatieadviseur en als mens hebben veranderd. De methode geeft op zo’n mooie manier ruimte aan “tegen”-geluiden. Daarnaast is het een doortastend instrument om de “onderstroom” te signaleren. Heel interessant voor HR- en communicatieprofessionals die af en toe te maken hebben met sarcastische grappen, een roddel-cultuur of zelfs stakingen. In plaats van ongenoegen te laten sluimeren, wordt de stem van de minderheid meegenomen in de besluitvorming van de meerderheid.’

Monique Hendriks

Wat is jullie visie op HR-communicatie?

‘Ik merk dat voor HR-communicatie drie dingen belangrijk zijn: zorgvuldigheid in je communicatie, toelichting van de urgentie – en dit helder communiceren en de boodschap verschillende keren herhalen, gebruikmakend van de gehele communicatiemix. Wij richten ons bij HR-communicatie op de tripartite samenwerking: we vinden dat managers “het goede verhaal” moeten kunnen vertellen. Richting de organisatie besteden we aandacht aan het proces – aan het creëren van draagvlak en voor de medewerkers maken we gebruik van de nieuwste inzichten en creatieve interventiemethodes.’

Waar, wanneer heb je onlangs nog kennis gedeeld rond de vraag: Hoe informeer, motiveer en verbind je (toekomstige) medewerkers?

‘We zijn op dit moment (september ’17) bij een overheidsorganisatie bezig een nieuwe HR-visie uit te dragen. Als ik naar de “hoe”-zin hierboven kijk, beginnen wij – lekker dwars – achteraan. We verbinden, dan motiveren we en pas daarna volgt de HR-informatie. De nieuwe visie heeft impact op de gehele HR-cyclus en specifiek op leren en ontwikkelen. Aan de lijnmanagers hebben we een storytelling workshop gegeven. Zij zijn hierdoor geïnspireerd geraakt om het veranderverhaal persoonlijk naar hun medewerkers te brengen. Door dit nieuwe gedrag gaan niet alleen de managers, maar ook de medewerkers direct anders te werk, ze laten eigenaarschap zien. Na deze interventies werd het nieuwe HR-beleid zorgvuldig en via verschillende kanalen gecommuniceerd.’

Welke tip wil je de leden van HR & Communicatie geven?

‘Mijn absolute tip is: maak gebruik van elkaars talent! Zowel HR als Communicatie is in staat om complexe zaken eenvoudig te maken. Loop veel vaker bij elkaar binnen, zo leer je elkaars taal spreken en ervaar je dat je door samen op te trekken veel meer kunt bereiken. De communicatiekracht van de medewerkers is de communicatiekracht van een organisatie. HR en Communicatie hebben op dit vlak samen doelen te bereiken bijvoorbeeld als je denkt aan internal branding. De mens in de organisatie is hierbij het grootste kapitaal. Ga samen het merk neerzetten!’

Voor welke vragen kunnen onze leden bij jullie terecht?

‘Wij beginnen ons Bex*model met de zin “Sterke organisaties zijn goed in communicatie.” Vanuit die gedachte kunnen de leden van HR-communicatie.nl bij ons terecht als zij hun communicatie willen verbeteren. Wij analyseren het gedrag van individuen en teams tijdens veranderingen, wij adviseren over hoe je veranderbewustzijn en veranderbereidheid vergroot. Wij voeren uit, schrijven visie- en veranderverhalen. En wij trainen en coachen; we versterken leiders, individuen en teams hun communicatiekracht.’

Bex*Communicatie

Bex* communicatie
Piuslaan 70a
5614 CM Eindhoven
T 040 294 52 52
E info@bexcommunicatie.nl

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie