Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid moet

Ongeveer 1 op de 6 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. Deze mantelzorgers zorgen (onbetaald en belangeloos) voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, kind, ouder, vriend of buur. De tekorten en bezuinigingen in de professionele zorg leiden tot een groter beroep op mantelzorg. Van de medewerkers met mantelzorgtaken voelt 40% zich zwaar tot overbelast. Slechts 55% maakt mantelzorgtaken bespreekbaar op het werk. Dit zijn cijfers om bij stil te staan.

Combinatie werk en mantelzorg

De effecten van de hervorming van de participatiesamenleving hebben een grote weerslag op mantelzorgers. De zware combinatie kan leiden tot werkstress, verminderde inzetbaarheid of hoger verzuim. Dit kun je voorkomen door op tijd met elkaar in gesprek te gaan. Mogelijkheden zijn er volop, zoals tijdelijke aanpassing van de werktijden en/of werkzaamheden, thuiswerken of de verschillende vormen van zorgverlof.

Nederland zal alleen maar meer aanspraak maken op mantelzorgers

Het is verstandig om nu al te anticiperen op een toekomstscenario wanneer hulpbehoevenden in de toekomst (nog) minder hulp krijgen. Daarom is het nu tijd voor organisaties om meer rekening te houden met werkende mantelzorgers en deze medewerkers gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden. En niet af te wachten en pas in actie te komen als bij overbelaste medewerkers verzuim dreigt en/of de productiviteit vermindert.

Net dat beetje meer

Gelukkig zijn er ook volop organisaties die mantelzorg een belangrijk onderwerp vinden en bereid zijn om actie te ondernemen. Werkgevers die management én HRM actief trainen op het effectief omgaan met mantelzorg, zodat zij over de juiste kennis en instrumenten beschikken om de problematiek te signaleren én aan te pakken. Zij willen niet uitsluitend voldoen aan wettelijke eisen, zoals verlofregelingen, de Wet Flexibel Werken of andere (cao-)afspraken. Maar gaan nog een stap verder om werk en privé beter te combineren en om als werkgever te staan voor een mantelzorgvriendelijke organisatie.

Nieuwsgierig naar concrete tips, voorbeelden en instrumenten? Of een handleiding om te komen tot een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur? Kijk eens op de website van het project Werk & Mantelzorg (www.werkenmantelzorg.nl), opgezet door de overheid. Werkgevers, werknemersorganisaties, overheid en mantelzorgers werken in dit project samen aan concrete oplossingen in de combinatie van werk en mantelzorg.

Maak werk van Mantelzorg!Is jouw organisatie mantelzorgvriendelijk?

Voor werkgevers loont het om aandacht aan het thema mantelzorg te besteden. Medewerkers kunnen van de ene op de andere dag te maken krijgen met langdurige zorgtaken voor een naaste. Om deze taken zo goed mogelijk te combineren met werk is een mantelzorgvriendelijke organisatie essentieel.

Mantelzorgvriendelijke organisaties, met erkenning: dit zijn organisaties die aantoonbaar mantelzorgvriendelijk beleid in hun HR beleid hebben geintegreerd en daarvoor de Erkenning hebben ontvangen.

Maak werk van mantelzorg! (informatiebrochure)

Bron: Monetta Driessen van Driessen HRM, www.driessen.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie