Zo monitor je werk & mantelzorg voor je medewerkers

Eve van Dijk, beter bekend als Mevrouw van Dijk, is mantelzorgcoach. Eve adviseert mensen die werk en mantelzorg combineren. Veel HR-adviseurs werken al samen met loopbaan- en burn-outcoaches. De mantelzorg-coach is relatief nieuw in het coachingsaanbod waarmee we onze drukbezette medewerkers kunnen helpen. We vragen Eve naar haar ervaringen van het afgelopen jaar.

Zie je het afgelopen jaar een andere mantelzorgvraag door Corona?

‘Ik merk dat de mantelzorger nu wat langer wacht met het inroepen van hulp. Uit angst voor besmetting zijn de mensen toch wat voorzichtiger en terughoudender. Juist nu ze het zo nodig hebben. Maar de aard van de vragen is hetzelfde gebleven. De kern van de vraag is meestal hoe je meer tijd en ruimte voor jezelf kunt creëren. Vanuit preventief oogpunt gezien, is het beter om zo vroeg mogelijk aan de bel trekken.’

In welke sectoren zie je de meeste mantelzorgers?

‘Volgens de laatste cijfers heeft 1 op de 4 medewerkers thuis zorgtaken voor een familielid, kennis of goede vriend. In de zorg is dit zelfs 1 op de 3. De meeste mensen die in de zorg werken zijn al helpers van nature. Dus als iemand hen om hulp vraagt, zeggen ze direct : “Ja, hoor, dat doe ik wel even”.’

Waarom is het belangrijk dat ook een werkgever zorgt voor professionele begeleiding?

‘Mantelzorg houdt niet op als je met je moeder naar het ziekenhuis gaat, of de boodschappen doet voor je broer. In je hoofd ben je er 24 uur per dag mee bezig. Je maakt je zorgen en ook overdag moet je dingen regelen. Dat betekent dat je het meeneemt naar je werk. Uit onderzoek blijkt dat onder mantelzorgers presentisme vele malen vaker voor komt dan bij medewerkers zonder mantelzorgtaken.

Uit ervaring weet ik dat alleen al de vraag: “Hoe gaat het met je?”, een wereld van verschil kan maken. De werknemer die zich door zijn werkgever gehoord, gezien en ondersteund voelt is de meest loyale werknemer die je je kunt wensen. Hij zal nog een tandje bij zetten. De productiviteit gaat om hoog en het ziekteverzuimcijfer gaat naar beneden.’

Hoe ziet jouw begeleiding eruit?

‘Mijn begeleiding bestaat uit een aantal gesprekken waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen. Meestal beginnen we met het onderzoek naar de knelpunten waar de werknemer tegen aan loopt. Wat valt hem zwaar? Wat levert de situatie voor positieve gevolgen op? We analyseren de draagkracht en de draaglast. Vervolgens onderzoeken we hoe de draagkracht vergroot kan worden en hoe de draaglast verlicht kan worden. Het analyseren en activeren van het netwerk rondom de mantelzorger is ook een vast onderdeel van het traject. Daarnaast werken we vaak aan het beter leren om grenzen aan te geven en assertiever te worden.’

Hoe kijken mensen die jij hebt gecoacht terug op jouw interventie?

‘Mensen zijn door mijn coaching in staat om alles veel beter te organiseren en relativeren. Ze krijgen de regie over hun leven weer terug. Wat ik terug hoor is bijvoorbeeld. “Wat heerlijk dat ik zo mijn verhaal bij jou kwijt kan. Eindelijk iemand die vraagt hoe het met mij gaat. Die naar mij luistert en mij begrijpt.” En: “Ik heb heel veel gehad aan de zin: Moet ik dit nu doen?”. Deze vraagzin helpt mantelzorgers om niet direct ja te zeggen op vragen die hen gesteld worden. Dit helpt ze zowel op het werk als in privésituaties.’

Kun je enkele ervaringen delen van een traject waar je met trots op terugkijkt?

Bram, enig kind, is naast de zorg voor zijn eigen gezin en een drukke baan, de enige die voor zijn vader zorgt. Toen ik hem de eerste keer sprak, zat zijn energieniveau op 2, op een schaal van 1 op 10. Van ’s-morgens 7.30 uur tot ’s-avonds 19.30 uur stond Bram aan. Er was geen moment rust. En aan het einde van de dag was hij te moe om iets leuks te doen. De enige oplaadtijd was het uitlaten van zijn hond. Ook op het werk kwamen er steeds mailtjes en telefoontjes tussen door. Dan moest er weer een medische afspraak voor zijn vader gemaakt worden etc. En op zijn vrije dag ging Bram met zijn vader naar de kapper, naar het ziekenhuis, de opticien, de huisarts etc. Vader komt ook twee keer per week eten. Op mijn vraag hoe hij dit volhoudt, antwoord Bram: “Ik heb het aan mijn moeder beloofd, op haar sterfbed.”

‘Gelukkig was mantelzorg op het werk bespreekbaar en zijn werkgever bood hem een coachtraject aan. We hebben eerst gekeken wat er allemaal op het bordje van Bram lag. Vervolgens hebben we onderzocht of er anderen waren die wat taken van Bram over konden nemen en of bepaalde zaken anders georganiseerd konden worden. Bram leerde snel, want al na drie gesprekken zat er een zeer zelfverzekerde man tegenover mij, die weer weet wat hij wil.
Bram heeft zijn vader ingeschreven voor een zorgwoning. 2. Hij neemt nu bewust een lunchpauze van 30 minuten. 3. Als een collega 10 minuten voor einde werktijd met een vraag komt, zegt Bram “Morgen ben je de eerste!” 4. Als Bram thuis is neemt hij werktelefoontjes niet meer op. 5. Bram concentreert zich nu alleen nog op de grotere complexe vraagstukken en doet geen hapsnap klussen meer. 6. In de keuken hangt weer een overzichtsbord, waarop ook de andere gezinsleden aangeven welke werkzaamheden zij doen.

Door deze en nog veel meer veranderingen heeft Bram de regie over zijn leven weer teruggepakt en heeft hij weer energie voor leuke dingen. Zo voelt hij zich ook weer meer “zoon”, dan “verzorger” van zijn vader. Bram is weer een leuker mens geworden, ook voor zijn collega’s.

Door samen te bekijken wat er anders georganiseerd kan worden, ook al lijkt er in het begin helemaal geen ruimte te zijn, is de combinatie ‘werk en mantelzorg’ veel beter vol te houden.’

Mevrouw van Dijk adviseert, ontwikkelt en bedenkt maatwerkoplossingen om werk en mantelzorg goed te regelen in organisaties.


Mevrouw Van Dijk

06 44 696 986

evevandijk@tiscali.nl

KAPPA Helpt!

Mevrouw Van Dijk op Facebook

En op LinkedIn

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie