Slimme communicatie bij functiedifferentiatie

Werkgevers gaan een grote uitdaging tegemoet: de economie zal uiteindelijk weer aantrekken én grote groepen mensen gaan binnenkort met pensioen. Hooggekwalificeerde arbeid zal dus snel duurder worden voor werkgevers. Tegelijkertijd stijgen de maatschappelijke kosten ook enorm, omdat we in Nederland iedereen een bestaansminimum garanderen. Met functiedifferentiatie kunnen we – dat is bewezen – een deel van deze pijn wegnemen. Maar dat vereist wel zorgvuldige communicatie!

Taken verdelen
De verwachting is dus dat er twee dingen gaan gebeuren: er zal een tekort aan hooggekwalificeerde medewerkers ontstaan en er komt een overschot aan laaggekwalificeerde mensen. Functiedifferentiatie kan hier uitkomst bieden. Bij functiedifferentiatie deelt de werkgever de taken van een medewerker op in hooggeschoold en laaggeschoold werk. De eenvoudige taken worden vervolgens door lager gekwalificeerde – en minder dure – werknemers overgenomen.


Banen creëren
Veel van het eenvoudige bulk werk hebben we de afgelopen jaren geëxporteerd. Het minder makkelijk te exporteren werk is complexer geworden. Het niveau van de gemiddelde werknemer in Nederland stijgt. Naast vakkennis worden er allerlei vaardigheden geëist: op het gebied van automatisering, bij klantcontacten en in het omgaan met samenhangende complexe processen in organisaties. Een steeds grotere groep mensen kan dit niet meer bijbenen. Door functies te differentiëren, ontstaat weer ruimte voor deze groep. Werkgevers kunnen zo goedkope banen creëren.


Weerstand bij professionals
Het nadeel van functiedifferentiatie is de weerstand waar het bij ‘professionals’ vaak op stuit. Veel professionals zullen niet snel erkennen dat er ‘domme’ kanten in hun takenpakket zit. En na die erkenning zullen zij in eerste instantie aangeven dat het vaak sneller is om die eenvoudige klus zelf even uit te voeren. Ook vraagt het communiceren met lager opgeleide mensen soms om enig geduld.


Voordeel tonen
Om functiedifferentiatie mogelijk te maken, moet er een onderzoeker meekijken tijdens het werkproces. Ook hier zullen de meeste professionals niet op zitten te wachten. Daarom is het van belang om tijdens het hele traject, van begin tot eind, werknemers goed te blijven informeren. Functiedifferentiatie levert namelijk bewezen voordelen op. Uiteindelijk wordt het werk voor de hoogopgeleide werknemers uitdagender en daarmee leuker. Ook blijkt het hen veel voldoening te geven om lager gekwalificeerde mensen te betrekken bij de job die ze doen. Communiceer deze voordelen met de werknemers, en neem ze van begin af aan mee! Zo kunnen de werknemers, de organisatie én de samenleving profiteren van functiedifferentiatie.


Ton Kunneman is expert op het gebied van functiedifferentiatie. Laat gerust een vraag of opmerking voor hem achter in de comments. Zou er in jullie organisatie ruimte zijn voor functiedifferentiatie? En hoe pak je zo’n operatie vervolgens aan?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie