Onmisbare condities voor lerende organisaties

We weten allemaal dat onze maatschappij veranderd is in een kenniseconomie. We weten ook dat het toepassen van kennis meer waarde toevoegt aan een organisatie. Uw medewerkers delen steeds vaker kennis via publieke sociale media als Twitter en LinkedIn in plaats van binnen uw organisatie. Hoe beïnvloeden deze ontwikkelingen Human Resource Development (HRD)? Het antwoord: organisaties worden ‘lerende organisaties’.

Een lerende organisatie. Wat is dat precies?

De basis voor een lerende organisatie vorm je door te zorgen voor off- en online ‘ontmoetingen’, door samen te reflecteren met als doel een leerproces tot stand te brengen. Hierbij zijn professionaliteit (persoonlijk meesterschap) en teamleren cruciale elementen (Senge).

Waarom wil je een ‘lerende organisatie’ worden?

Omdat onze maatschappij is veranderd in een kenniseconomie. Dit is een economie waarin de toepassing van kennis meer waarde toevoegt aan een organisatie dan de traditionele factoren als kapitaal, grondstof en arbeid. Het antwoord op deze ontwikkeling is de lerende organisatie, waarbij de inbreng van ieder individu – op basis van de persoonlijke visie en talenten – van belang is.

Condities creëren

De kwaliteit van je professionals en de inrichting van het primaire proces moet een win-win-situatie voeden. Creëer condities waarbij management en medewerkers kunnen reflecteren en leren. Dit vraagt om een sociale leeromgeving:
1. Je biedt medewerkers de mogelijkheid om kennis en vaardigheden te ontwikkelen die voor het dagelijkse werk nodig zijn.
2. Je biedt medewerkers mogelijkheden voor hun persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het van belang is aan te sluiten bij de al aanwezige kennis en vaardigheden.

Het vormgeven van een sociale leeromgeving is een uitdagende taak. Je moet in staat zijn de dagelijkse werkomgeving te transformeren naar een leeromgeving waarin samen geleerd en gewerkt wordt. Hoe gaat jouw organisatie deze uitdaging aan? Deel je goede verhalen! 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie