Het Nieuwe Werken; bezuinigingsmaatregel of middel voor betekenisvolle co-creatie?

Via Wiro Kuipers ontving ik een uitnodiging die ik jullie niet wil onthouden. Samen met Yael van Assendelft en Ellen Kuipers organiseert Wiro het Betekeniscafé. Op wisselende locaties en steeds met andere partijen, organiseren zij ontmoetingen met onderwerpen van en over betekenis. Hun streven is “Door met elkaar het ‘betekenisdenken’ te stimuleren en te ontwikkelen creëren we organisaties die krachtig, puur en duurzaam zijn.” Het Betekeniscafé vindt plaats op woensdag 2 februari bij Meeting Plaza in Maarssen. Het onderwerp: Het Nieuwe Werken.


Is Het Nieuwe Werken een bezuinigingsmaatregel of middel voor betekenisvolle co-creatie?

Foto van mohamed Hassan / Pixabay

De ontwikkeling die we als mensheid hebben doorgemaakt toont in steeds sterkere mate aan dat onze welvaart ook veel negatieve bijproducten kent; meer ‘spullen’ (auto’s, apparatuur), meer vervuiling, opraken van fossiele brandstoffen, opwarming van de aarde, welvaartsziekten etc. Langzaam ontstaat het besef dat welzijn niet alleen voortkomt uit het bezit van materiële zaken. Door de verzadiging in materiële zin ontstaat steeds meer behoefte aan immateriële zaken zoals zingeving, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking, spiritualiteit, etc. Dit komt onder andere tot uiting in de wijze waarop we vorm geven aan onze relaties. Vroeger was ons relatienetwerk beperkt tot familie, buren en directe collega’s. Tegenwoordig zijn we actief op sociale netwerken die het mogelijk maken een intensieve relatie te onderhouden met mensen aan de andere kant van de wereld.

In organisaties zie je hetzelfde gebeuren. Ook daar is de fysieke werkomgeving steeds minder bepalend voor de relaties die we aangaan. Moderne communicatiemiddelen maken dat we in verbinding staan met mensen met wie we een bepaalde interesse of ambitie delen. Fysieke afstand is daarvoor geen beperking. Met de mensen die ons inspireren willen we samenwerken en bouwen aan betekenisvolle waardecreatie. Velen van ons besteden nog een belangrijk deel van de tijd die ons gegeven is aan het werken aan doelstellingen die zijn ingegeven door de organisatie waarin we werken. Steeds meer mensen ontdekken dat deze doelstellingen onvoldoende bijdragen aan de ontwikkeling die zij persoonlijk willen doormaken en de betekenis die zij willen hebben in deze wereld. Dit roept de vraag op hoe organisaties met deze ontwikkelingen kunnen omgaan.

Onderweg naar duurzame waardecreatie en zingeving

Eén van de manieren waarop organisaties reageren op actuele ontwikkelingen is het implementeren van Het Nieuwe Werken (HNW). Veel bedrijven willen HNW implementeren om mee te gaan in de vaart der volken of zien het simpelweg als een mooie maatregel om te bezuinigen op werkplekken. Weinigen zien in dat HNW slechts een klein voorbeeld is van de vele signalen van de mondiale transitie die gaande is. Na de transities van landbouwtijdperk naar industrie tijdperk en naar informatie tijdperk, staan we aan de vooravond van het ideeën tijdperk. Dit maakt dat niet langer grondstoffen leiden tot nieuwe producten, maar dat het samenbrengen van mensen leidt tot nieuwe creatieve ideeën die leiden tot duurzame waardecreatie en zingeving.

In dit Betekeniscafé gaan ze met elkaar in dialoog over deze actuele ontwikkelingen en wat dit betekent voor organisaties. Zo zullen oude organisatieparadigma’s -Command-Control-Communication – plaatsmaken voor nieuwe: Vertrouwen-Vakmanschap-Verbinding. Dit heeft gevolgen voor de fysieke en digitale werkomgeving en voor de wijze waarop (hiërarchische) verhoudingen veranderen. Na de inleiding door Peter Roemaat gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van deze actuele ontwikkelingen op onze professionele en persoonlijk ontwikkeling en de invloed daarvan op onze professionele omgeving.

Meer informatie over het programma, de kosten en hoe je je kunt aanmelden vind je op Betekeniscafé.
Ik hoop de volgende keer van de partij te zijn. Voor wie gaat: veel plezier en doe verslag!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie