De online community als katalysator voor leren en ontwikkelen (2)

In mijn vorige blog schreef ik hoe je met een online dialoogplatform de gewenste ontwikkeling van organisaties kan ondersteunen, waarbij je in betekenisvolle gesprekken een brug slaat tussen beleid en bedoeling. In deze bijdrage focus ik op de rol van een sociaal intranet voor het versterken van een lerende cultuur en co-creatie.

Kracht van mensen benutten

In een continu veranderende wereld zul je als organisatie voortdurend en in hoog tempo creatieve oplossingen moeten adapteren en medewerkers in staat moeten stellen om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Duurzaam vitale organisaties weten de juiste mensen aan zich te binden en maken optimaal gebruik van het aanwezige leerpotentieel en de creativiteit, kennis en vindingrijkheid van medewerkers. Bovendien zijn ze in staat om met behulp van technologie mensen met elkaar en met de buitenwereld te verbinden. Op die manier maken ze innovatie tot de verantwoordelijkheid van iedereen en weten ze excellent te presteren.

Samen leren en groeien in de CommuniTree

Om het leren van en met elkaar te versterken, zijn er in veel organisaties leergemeenschappen ingericht rond specifieke thema’s. Deze groepen mensen komen periodiek bij elkaar om nieuwe inzichten en ideeën uit te wisselen. De gesprekken die in deze leergemeenschappen worden gevoerd en de leeropbrengsten die hieruit voortkomen, kunnen eenvoudig een bredere toepassing krijgen op een sociaal intranet. In feite is daar sprake van verschillende sub-communities die allemaal met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke koers. Zoals een boom vele vertakkingen kent, maar gevoed wordt door dezelfde wortels en zich ontwikkelt vanuit één stam.

Een CommuniTree is in mijn optiek dan ook een online omgeving waar ruimte is voor persoonlijke verhalen, voor teamverhalen en voor het grotere verhaal van de organisatie als geheel. Door de verbinding hiertussen duidelijk te maken, geef je er betekenis aan en nodig je uit tot dialoog. Dat kan door specifieke vragen en stellingen te publiceren over onderwerpen die relevant zijn om aandacht aan te besteden, door verhalen van medewerkers op te halen en in beeld te brengen en door spontane interacties in een bredere context te plaatsen. Zo ontstaat er herwaardering voor wat vanzelfsprekend leek, begrip voor verschillen en bewustwording van gemeenschappelijkheid. Verhalen kunnen dienen als spiegel, als bevestiging van kwaliteiten en als inspiratie voor het realiseren van nieuwe perspectieven.

online community

Van samenwerking naar synergie

Een CommuniTree is een dialoogplatform waaraan medewerkers van de organisatie op basis van registratie deelnemen. In een later stadium kunnen eventueel ook externe stakeholders worden uitgenodigd om hierin te participeren door ervaringen te delen. Die kunnen organisatiewaarden of -kwaliteiten of juist dilemma’s voor de toekomst laten zien. Door deel te nemen aan de dialoog worden externe stakeholders betrokken bij de cultuur van de organisatie en uitgenodigd om ideeën en verbetersuggesties aan te reiken. Zo biedt de online community interessante mogelijkheden om co-creatie te organiseren. Initiatieven kunnen er organisch en zonder tussenkomst van het management ontstaan. Vervolgens zijn er tools om anderen te inspireren (blogs) en de krachten te bundelen (groepen). Een communitymanager waakt over het proces en stuurt bij zonder op te leggen.

Door interne perspectieven en externe feedback samen te brengen, ontstaat een constructieve wederkerigheid die de organisatie in staat stelt om haar kwaliteit te optimaliseren. Hierdoor ontstaan er vaak verrassende dwarsverbanden en nieuwe inspiratie.

Co-creation: the intentional and yet organic process of bringing together different groups and perspectives to jointly produce a mutually valued outcome. Community is the feeling of fellowship that is created as a result of sharing these common attitudes, interests, and goals.

Wat levert een sociaal intranet of communitree op?

  • EIGENAARSCHAP; bewustwording van eigen verantwoordelijkheid
  • TROTS; inzicht in het hoger doel en de eigen bijdrage hieraan
  • LERENDE CULTUUR; intrinsieke motivatie om te ontwikkelen
  • SAMENWERKING; onderlinge waardering en ondersteuning
  • ZINGEVING; samenhang tussen gezamenlijke ambities en persoonlijke bezieling
  • BONDING; versterken van verbinding met de organisatiedoelen
  • VERTROUWEN; creëren van draagvlak voor verandering
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie