Verslag brainstorm medewerker-engagement

Wie wil er mee doen aan een brainstorm over engagement? Als er een onderwerp is waardoor het bloed bij mij gaat stromen, dan is het engagement. Met mijn betrokkenheid zat het dus wel goed. Nog steeds overigens, want het was een zeer geslaagde bijeenkomst met collega’s uit het veld over wat wij vanuit HR en Communicatie kunnen bijdragen (of laten) aan het bewerkstelligen van betrokkenheid van medewerkers. De uitkomst van de brainstorm en het onderzoek dat Motivaction naar engagement gaat doen, vormen de bronnen voor een nieuwe whitepaper van HR-communicatie.

De bijeenkomst werd ingeleid door Monique Hendriks, directeur van Bex*Communicatie met een mooi verhaal over engagement. Als voorbeeld gaf ze de jaarlijkse BBQ waar oud-medewerkers met plezier naar toe komen. Zij voelen zich nog altijd verbonden met het bureau. Toch is het niet vanzelfsprekend. Zo bleek uit de ervaring met de millennials van het bureau. Zij voelden zich onvoldoende gehoord en gingen hierover het gesprek met Monique aan… In essentie gaat engagement over ‘hoe ga je met mensen om’ vertelt Monique. Maar wát doe je dan? Het antwoord lijkt simpel, maar is uitdagend en kent vele valkuilen. Het gaat over luisteren en dialoog, over zingeving, over doelen stellen en mee kunnen bewegen met de veranderbehoefte. Ten diepste gaat het over ruimte en vertrouwen geven, over eigenaarschap en heldere doelen. Met deze inleiding uit de praktijk ontspon zich een interessant gesprek.

Beïnvloeden
Na de koffiepauze gingen we in drie groepen uiteen, elk met een vraag:

  • Hoe kunnen we met HR-communicatie bijdragen aan betrokken medewerkers?
  • (Hoe) Kunnen HR Analytics Tools, Employee Engagement surveys & Feedback Apps een zinvolle bijdrage leveren aan medewerker engagement?
  • Hoe wist jouw organisatie engagement te beïnvloeden?

Zelf zat ik bij het groepje dat zich boog over de praktijkvoorbeelden van organisaties in het beïnvloeden van engagement. Even indrukwekkend als leerzaam vond ik de ervaring van Willeke Ruiten van ING. Bij de bank wordt consequent gewerkt aan engagement van medewerkers. Een aanpak waarbij de context, werkwijzen en cultuur in samenhang worden gebracht. En er wordt geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Agile coaches zijn actief op de werkvloer om medewerkers te ondersteunen. Bijzonder is dat ondanks voortdurende veranderingen – en hiermee gepaard gaande onzekerheid – medewerkers weldegelijk betrokken zijn. Hoe zou dat nu komen?

Wordt vervolgd
Vol nieuwe ideeën en inspiratie reed ik van Amsterdam weer naar huis. Engagement, daar gaat het om bij interne communicatie en veranderingen. Wat een prachtig en interessant vak heb ik toch. Ben dan ook reuze benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek van Motivaction. Ik kijk uit naar de whitepaper over engagement en… naar de volgende ontmoeting met vakgenoten. Mocht je niet zo lang willen wachten kom dan naar de volgende netwerklunch op 6 april in Amsterdam.

Ook heb ik twee leestips vanuit de brainstorm: De Corporate Tribe en Deep Democracy.

Auteur: Anca Warffemius

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie