Berichten

7 obstakels voor effectief luisteren, hoe overkom je ze?

Ben je wel echt aan het luisteren? Het aanwezig zijn en echt luisteren naar wat anderen te zeggen hebben, vergt geduld en oefenen.

Lees meer

Betrokkenheid verhogen? Start met luisteren

Lange tijd waren organisaties opgebouwd op basis van een top-down structuur, waarbij alle invloed van bovenaf werd uitgeoefend. Dit patroon verandert steeds sneller. Veel werkgevers erkennen dat medewerkers de kracht van de organisatie zijn en hun stem waardevol is. Alle medewerkers zijn na- melijk onderdeel van de organisatie en hun betrokkenheid is van groot belang. Het is de kunst om die stem van de medewerker te horen en vervolgens te implementeren in de bedrijfsvoering.  Lees meer

Goed voorbeeld doet volgen: luisteren is een keuze

PERSBERICHT | HR- en communicatieprofessionals vinden dat er in hun organisaties redelijk wordt geluisterd naar hun medewerkers. Als we inzoomen op de verhouding in tijd tussen spreken en luisteren van het management, dan zegt drie van de vier professionals dat dit niet in balans is. Hoe je beter luisteren in je organisatie naar je medewerkers kunt verbeteren, daarover zijn de deelnemers van de dialoog-denktank eensgezind: besteed aandacht aan het ontwikkelen van gedeelde ambities, competenties en vaardigheden. Dit meldt HR & Communicatie in haar whitepaper ‘Beter luisteren binnen organisatiegrenzen’.  Lees meer

Whitepaper: Beter luisteren in organisaties

HR & Communicatie brengt vakgenoten bij elkaar en ontwikkelt kennis samen met experts uit het vakgebied. Dit jaar op het thema ‘Luisteren in organisaties‘. Voor dit whitepaper ontwikkelen wij samen met onze communityleden en kennispartners de aanwezige expertise verder door. We hielden een online dialoog met de tool van CircleLytics en combineren de kennis uit de community met de opgebouwde expertise van Bex*communicatie en Great Place to Work Nederland.  Lees meer

Whitepaper: Betrokkenheid verhogen? Start met luisteren

Is de verhouding in tijd tussen spreken en luisteren bij jullie management in balans? Wordt er in jullie organisatie echt geluisterd naar de medewerkers? En worden medewerkers gestimuleerd om feedback te geven en mee te denken over beslissingen?  Lees meer

Managers kunnen niet luisteren

Houd jij structureel exitinterviews met collega’s die hun ontslag indienen? Het is voor menig HR-adviseur een doorn in het oog dat ‘de direct leidinggevende’ bovenaan het lijstje van vertrekreden van medewerkers staat. Vraag je hierop door, dan hoor je dat medewerkers zich niet gehoord of gezien voelen door hun manager. Niet zo raar dus dat medewerkers de organisatie verlaten vanwege een gebrek aan vertrouwen in de manager. Lees meer

Zo ontwikkelen wij kennis

We willen van elke organisatie een prachtige werkplek maken met betrokken medewerkers door op het vlak van HR & Communicatie kennis en mensen te verbinden. Dit doen wij online via dit platform en sociale media en ook tijdens onze bijeenkomsten. Dit doen wij niet alleen maar samen met leden en kennispartners. Zij steunen ons financieel en inhoudelijk met kennis en tijd. Zo dragen we bij aan de verdere professionalisering van het vakgebied HR-communicatie. Lees meer

Nationale ombudsman signaleert dovemansoren

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen is een beroepsluisteraar. Als er ergens onvrede over overheidsoptreden opspeelt, is het zijn taak om goed te luisteren en aanbevelingen te doen. Vaker dan hem waarschijnlijk lief is, is de kern van zijn aanbevelingen: beter luisteren naar elkaar. Zullen we beginnen met beter naar hem te luisteren? Lees meer

René Brouwers’ lezing over luisteren, sneak preview

In gesprek gaan met de medewerker. Veel organisaties doen dit om te vertellen wat er van de medewerker wordt verwacht en wat deze moet doen om die verwachtingen waar te maken. Het beantwoorden van vragen van de medewerker wordt gedaan wanneer dit relevant is voor de doelen die de organisatie heeft gesteld. Maar echt openstaan voor medewerkers en naar hen luisteren? Dat is een ander verhaal. Hoe je dit als organisatie kunt faciliteren vertelt René Brouwers in zijn inleiding tijdens ‘Beter luisteren: hoe doe je dat?’

Op 22 november krijg je 30(!) Best Practices gepresenteerd verdeeld over drie thema’s binnen Luisteren: Vragen & Feedback, Suggesties & Invloed en Conflicten oplossen:

Vragen & Feedback: ‘ASK ME EVERYTHING’ bij TAMTAM

Alles mogen weten, betekent ook alles mogen vragen. Altijd. Om dit te faciliteren is TamTam gestart met de ‘Ask me anything’-sessies. Eens per kwartaal wordt op ieder kantoor van TamTam een dergelijke sessie georganiseerd. Alle medewerkers worden hiervoor uitgenodigd. Aanwezigheid is vrijblijvend. Het idee is dat medewerkers iedere vraag die ze maar willen kunnen stellen en dat deze door de managing directors beantwoord wordt.

Hierdoor hebben zij hun feedback cultuur versterkt, door:
– De Why voor het geven van feedback vast te leggen en te communiceren in de wekelijkse standup voor het hele bedrijf en op de wiki;
– Feedback rules op te stellen en te communiceren;
– De online feedback tool ‘Impraise’ te implementeren;
– Feedback trainingen te organiseren;
– Feedback onderdeel te maken van het introductieprogramma.

René Brouwers: ‘TamTam laat met de Ask me Everything sessies zien dat regelmatig feedback geven en vragen stellen echt tot hun kernwaarden behoren. TamTam biedt veel verschillende mogelijkheden om hier mee om te gaan, zodat echt iedereen feedback kan geven en het daarmee een onderdeel is van de organisatiecultuur.’

Suggesties & Invloed: RPQ 24U bij REPUBLIQ

Met het hele team reisde Republiq af naar Wanroij om de RPQ 24U-challenge aan te gaan. In een voormalige boerderij, afgesloten van de buitenwereld, verdiepten medewerkers zich 24 uur lang op ideeën waar normaal geen tijd voor is. 24 uur lang hielden ze zich bezig met ideeën die altijd wel ergens sluimeren, maar die door de dagelijkse drukte in notitieboekjes belanden. En inderdaad, bij het inventariseren van de ideeën sluimerden erbij iedereen wel iets waar ze zich 24 uur in wilden vastbijten. Voor de behapbaarheid (én de gezelligheid) zijn de medewerkers in groepjes van vier met vier van die ideeën, 24 uur keihard aan de slag gegaan. Om dit vervolgens de volgende dag te pitchen aan de rest van de collega’s. Omdat 24 uur voor écht goede ideeën niet genoeg tijd is, zijn twee van de onderwerpen gekozen om het komend kwartaal naar een hoger plan te tillen.

René Brouwers: ‘In de RPQ 24U worden twee belangrijke zaken tegelijkertijd bereikt. Enerzijds krijgen alle medewerkers een podium aangereikt om los van de dagelijkse hectiek hun eigen ideeën vorm te geven. Anderzijds wordt door de opvolging na de dag zelf een duidelijk signaal afgegeven dat de input van medewerkers naar waarde wordt ingeschat.’

Conflicten oplossen: CODE OF CONDUCT TRAINING bij AMGEN

Om ongewenste situaties en conflicten te voorkomen, investeert Amgen in hun cultuur van waarden en dienstbaarheid op vele manieren. Om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en weet wat voor soort gedrag onaanvaardbaar is, wordt van elke nieuwe medewerker verwacht dat deze een training volgt, genaamd ‘Code of Conduct – Doing the right thing’. Er wordt daarna een toets gemaakt die binnen 30 dagen na de eerste werkdag moet zijn gehaald. Deze training wordt elk jaar in mei voor iedereen herhaald. Een belangrijk onderdeel van deze training is dat iedereen zich ervan bewust wordt dat hij of zij hoort op te treden en te rapporteren bij ongewenste situaties en conflicten. De medewerker die melding maakt zal hier geen gevolgen van ervaren.

René Brouwers: ‘De naam van de training zegt het al: “Code of Conduct – Doing the right thing”. Amgen slaagt er door middel van deze training in om bij iedereen scherp te stellen op welke waarden het werken bij Amgen gebaseerd is.’

Kom naar ‘Luisteren: zó doe je dat’

Op 22 november krijg je tijdens het Summum van HR & Communicatie 30 Best Practices gepresenteerd verdeeld over deze drie thema’s binnen Luisteren: Vragen & Feedback, Suggesties & Invloed en Conflicten oplossen.

RSVP hier je deelname kaartje.

Luisteren in je organisatie: wat kan beter?

De kennispartners, experts en ervaringsdeskundigen uit het netwerk van HR & Communicatie zijn dit jaar aan de slag gegaan met het thema ‘Beter Luisteren’. We verzamelen kennis en ervaringen over luisteren als aspect van communicatie in organisaties en denken er samen over door. Zo ontwikkelen we in cocreatie een whitepaper om de bestaande expertise uit te breiden en onze nieuw gevonden inzichten goed te kunnen delen met het vakgebied.

Lees meer

HR & Communicatie Community start dialoog-denktank Luisteren

Zenden, zenden, zenden. Het is een veel voorkomende valkuil van het management van organisaties. Vaak gaat het management veel te laat met de medewerkers over belangrijke kwesties in gesprek. Waarbij blijkt: luisteren is lastig. Terwijl luisteren juist één van de meest cruciale succesfactoren is.

Hoe goed wordt er in jouw organisatie naar jullie medewerkers geluisterd?

Wij vragen ons af: hoe kunnen we communicatie tot stand brengen waarbij je het vertrouwen en lerend vermogen van de organisatie juist weet te vergroten? Dit kan – zo denken wij – als je goed naar je medewerkers luistert. Welke luisterprincipes zijn er, hoe worden deze toegepast en welke voordelen haal je hier uit?

We gaan op onderzoek en starten met de dialoog-denktank ‘Luisteren is te leren’

Voor het voeren van deze duurzame dialoog stelt CircleLytics hiervoor – speciaal voor de leden van HR & Communicatie – haar platform beschikbaar.

Lijkt dit jou ook interessant?
Ben je nog geen lid? Word dan snel lid van onze community en meld je aan voor de dialoog-denktank ‘Luisteren is te leren’ via redactie@hr-communicatie.nl

Lees het interview met Maurik Dippel van CircleLytics: ‘HR-communicatie is de kern om vertrouwen en lerend vermogen te vergroten’

Hoe het omarmen van tweerichtingsverkeer organisaties duurzamer maakt

Tussen organisaties en hun belanghebbenden zijn veel Chinese muren opgetrokken. Veilig beschut bestoken communicatieprofessionals van daaruit hun ‘doelgroepen’ met elke denkbare truc uit de PR- en reclamehandboeken, van priming tot framing en van overreding tot verleiding. Dit soort sluiproutes via het onderbewuste, intuïtieve brein kunnen op korte termijn best effectief zijn. Maar op lange termijn ondermijnen die shortcuts juist het vertrouwen, de optelsom van te veel niet waargemaakte verwachtingen.

Lees meer

Elf manieren om corporate silence te doorbreken

Informatie die relevant is voor het functioneren van een organisatie wordt door medewerkers nogal eens onder de pet gehouden. Niet minder dan 85% van de ondervraagden gaf in een bekend onderzoek aan situaties te hebben meegemaakt waarin zij informatie niet konden of wilden delen terwijl ze die informatie wel als belangrijk beschouwden. Ik schrok enorm van deze cijfers. In mijn vorige blog besprak ik welke oorzaken ‘corporate silence’ kan hebben. Angst voor negatieve consequenties en het gevoel dat er toch niet geluisterd wordt, zijn de belangrijkste. Hoewel de neiging om negatieve informatie voor ons te houden in ons DNA ingebakken zit, speelt de werkomgeving een zeer belangrijke rol.

Lees meer