Resultaten thema-onderzoek 2023: ‘Vertrouwen is een werkwoord’

Het onderzoek naar het kennisthema van 2023 ‘Vertrouwen op de werkvloer’ heeft een aantal markante resultaten en uitspraken opgeleverd. Bijvoorbeeld ‘Vertrouwen is een werkwoord, je moet eraan werken om het te krijgen en te behouden’. Respondenten maken duidelijk, dat er aan transparantie en openheid door leidinggevenden nog een wereld te winnen valt.

Ook werd benadrukt dat het nastreven van dezelfde kernwaarden en hetzelfde doel enorm belangrijk zijn voor het ontstaan en behouden van vertrouwen op de werkvloer.

We onderscheiden praktisch vertrouwen en emotioneel vertrouwen. Bij praktisch vertrouwen gaat het erom of iemand afspraken nakomt, of iemand feedback geeft en niet alleen kritiek uit. Bij emotioneel vertrouwen is de gelijkwaardigheid in de relatie en het gevoel dat je écht contact maakt juist belangrijk.

Waar ik aan denk bij vertrouwen op de werkvloer? Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

Twee invalshoeken voor vertrouwen

Uit de resultaten van het onderzoek blijken er voor vertrouwen twee mensbeelden te leven. Bij de ene mens heb je vertrouwen vanaf het begin, maar kun je dat vertrouwen beschamen zodat je het verliest. Bij de ander moet vertrouwen eerst verdiend worden en kan het daarna groeien. Voor beide perspectieven geldt dat je eraan moet werken om het te behouden.

In antwoord op de vraag wat het vertrouwen kan schaden, ligt de nadruk op de interactie en op wederkerigheid in de relatie. Roddelen, liegen, verborgen agenda’s: als er geen openheid is, dan is er ook geen gezonde voedingsbodem voor vertrouwen. Bovendien blijken vrijheid en autonomie belangrijker te zijn dan je met een ander verbinden en het gevoel dat je het samen doet.

Opvallend is de score in reactie op de vraag om met een rapportcijfer aan te geven hoe veilig iemand zich momenteel voelt op het werk. Evenveel mensen scoren hoger dan een 8 als lager dan een 8. Er is dus een grote groep mensen die zich niet veilig voelt. Een gegeven waarover iedere leidinggevende en CEO in een organisatie zich zorgen moet maken.

Wat gebeurt er met de uitkomsten van het onderzoek?

De werkgroep van kennispartners en boegbeelden van de community bereidt het summum voor, dat op donderdag 9 november a.s. plaatsvindt. Houd daarom de datum alvast vrij en kijk regelmatig terug op onze website, we vullen het programma telkens aan. Of zet je naam op de maillijst van de nieuwsbrief. Als het programma is vastgesteld, delen we dit via de nieuwsbrief. Fijn dat we welkom zijn bij Bex*communicatie in Eindhoven!

Bestel je kaartje voor het Summum op 9 november, Vertrouwen is een werkwoord

Het onderzoek naar vertrouwen op de werkvloer vond plaats in de maanden mei en juni van 2023. In totaal namen 165 respondenten deel, die gezamenlijk 278 argumenten bijdroegen aan de online dialoog.

Foto: Canva.com
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie