Berichten

Boek: de Rockstars Methode

Vrijheid vs. verantwoordelijkheid 

We kennen het allemaal wel, de zoektocht naar voldoende vrijheid op de werkvloer zonder dat het vrijblijvendheid wordt. Maar, hoe doe je dat?

Hieronder vind je een korte passage uit het boek: de Rockstars methode. Meer lezen? Je kunt het boek bestellen op Managementboek.nl of via de website van onze kennispartner Double-OO.

Vrijheid is de elfde bouwsteen van de Rockstars methode. Het is een menselijke basisbehoefte. We zien vrijheid als de mogelijkheid om zonder belemmeringen keuzes te maken die het beste aansluiten bij de eigen overtuigingen en voorkeuren.

Een hoge mate van vrijheid in de organisatie heeft veel waarde, omdat het:

💛 Duidt op vertrouwen en respect voor het individu
🖤 Energie geeft
💛 Een essentieel element voor ontwikkeling is
🖤 De basis is voor creativiteit en innovatie
💛 Eigenaarschap versterkt

Om vrijheid te kunnen organiseren, is structuur nodig. Het is iets heel anders dan vrijblijvendheid.

Een Rockstars-organisatie heeft een hoge mate van zowel vrijheid als verantwoordelijkheid. Die twee gaan hand in hand.

Wil je weten hoe jou organisatie het doet op de Schaal van Rockstars? Of wil je weten wat het oplevert als je je mensen radiccaal op #1 zet?

Neem contact op met Mariken Kooi van Double-OO