Stop met het schrijven van opleidingsplannen…

… en stimuleer ‘scharrelleren’ 

Hoe verbind je leren en werken op een betekenisvolle en zinvolle manier? Hoe levert HRD waarde voor met name de organisatie en de context?

Met deze vragen besloot ik mijn verslag van het Nationaal Opleiding & Ontwikkeling congres 2010. Het leken twee aparte vragen, waarvoor twee zoektochten nodig zouden zijn met twee verschillende uitkomsten.

En toen interviewde ik consultant e-learning Erik de Jong van Bright Alley, een creatief bureau voor e-learning concepten. Vanuit zijn ervaringen met leren in organisaties en zijn passie voor serious gaming heeft hij een interessante visie op lerende organisatie.

Leren op de werkplek en HR

Heeft Erik in het interview met de Kracht van HR blog de twee vragen aan het begin van dit artikel beantwoord? Ja, en meer dan dat. Hij heeft een beeld geschetst van een lerende organisatie en de rol die HR-professionals daarin kunnen hebben. Zijn belangrijkste antwoorden en ideeën vat ik hieronder samen.

  1. Leren kan niet zonder werken. Kennis die niet direct wordt herhaald en gebruikt in de praktijk, is eigenlijk waardeloos.
  2. De betekenis en zin van het leren moet in het werk liggen. Daar moeten medewerkers ‘kriebel’ krijgen, de behoefte om dat te leren wat het probleem van de klant, de organisatie of jezelf oplost. Is de leerbehoefte opgewekt, dan staat de medewerker open voor nieuwe kennis en kan het leren een volgende fase in gaan.
  3. Worden de vier evaluatieniveau’s van Kirkpatrick doorlopen, dan is ook duidelijk dat de training daadwerkelijk een bijdrage heeft geleverd aan de organisatiedoelstellingen.
  4. HR(D) levert waarde voor de organisatie als het authentiek leren stimuleert en faciliteert, en als daarmee het vierde niveau van Kirkpatrick bereikt wordt. Een stimulerende leercultuur met kennisdeling via (interne) platforms, signalering van mogelijke nieuwe leerbehoeften en begeleiding van leidinggevenden zijn daarbij de belangrijkste interventies.

Wat is jouw ervaring met leren op de werkplek?

Karin Tempelaar is adviseur kennisdeling en communicatie van Lumax Producties, een adviesbureau voor strategisch hr en hrd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie