HRM in de Overheid – 2021

Datum: 01 April 2021
Tijd: 09:00 - 17:30 uur
Locatie: Online event
Kosten: € We verloten 1 gratis kaartje onder onze communityleden!
Kosten voor niet-leden: € 345,- excl. BTW

Thema HRM in de Overheid

De HR Relatie in een transformerende overheid: vertrouwen, verbinding en vakmanschap

In 2012 hebben we het begrip van de HR Relatie reeds geïntroduceerd. De HR relatie tussen burger, organisatie en medewerkers/ leidinggevenden bepaalt het succes voor het optimaliseren van de kwaliteit en klantgerichtheid van de overheidsdienst. Bovendien zien we een steeds nauwere samenhang tussen werkgeluk en het thema duurzame inzetbaarheid. Meer vertrouwen, verbinding en vakmanschap zijn de voedingsbodem voor eigenaarschap. Hoe geven we vanuit HR richting aan deze actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid en passen we dit toe op het huidige HR-beleid, anders organiseren en de toekomst van HR en werk?

Ook dit jaar bieden we aan een inspirerend programma. We delen visies en ervaringen over de actuele transformatie van arbeidsmarkt en overheid, HR-beleid, nieuw organiseren en de toekomst van HR en werk in de overheid en wat dit betekent in de praktijk:

Flexibilisering van arbeid en HR
We voeren de dialoog over de rol die HR speelt bij het flexibel houden of maken van de organisatie waarin ze werken. Hoe kijken we naar vast en Flex? Welke gevolgen heeft de wet DBA en WAB? Aan de slag met Strategische Personeelsplanning is een pure noodzaak in deze complexe arbeidsmarkt.
Duurzaam HR
We delen ervaringen en inzichten over de rol van HR bij beter organiseren, diversiteit, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Werkgeluk en levensgeluk heeft een nauwe samenhang met het thema duurzame inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling.
Leiderschap en HR
Wat verandert er aan de positie van HR in een sterk veranderende organisatie? Wat betekent dit voor eigenaarschap, andere manieren van leiderschap en (zelf)organisatie?
Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
Welke HR-transformatie is nodig om goed in te kunnen spelen op alle interne en externe veranderingen? Hoe creëren we meer vertrouwen, verbinding en ruimte voor vakmanschap en eigenschap? Hoe blijven we continu wendbaar en aantrekkelijk werkgever?
Trends en HR
Door de steeds verdergaande digitale transformatie zet de modernisering van het HR-vakgebied nog altijd door. Door de inzet van e-HRM en de kansen die er voor de overheid liggen op het gebied van HR Analytics en Robotisering/Artificial Intelligence, zoals de opkomst van de virtuele medewerker.

Communityleden van HR & Communicatie krijgen €50 korting op de toegangsprijs! Elke tweede persoon van dezelfde organisatie (non-profit) krijgt 50% korting. Gebruik de code: KRTHRC

Lees meer informatie op: www.hrmindeoverheid.nl