Live online masterclass: Thuiswerken regel je zo

Datum: 20 April 2021
Tijd: 09.00 - 12.00 uur
Locatie: Online
Kosten: € 2 ochtenden met 4 docenten
Kosten voor niet-leden: € 790 excl. 21% BTW

Door het structurele karakter van thuiswerken moeten veel bestaande regelingen en afspraken met werknemers nodig geactualiseerd worden. Hieraan kleven juridische, fiscale en arbo-aspecten. Maar ook de kostenkant speelt mee. En hoe verhoudt een aanpassing van de thuiswerkregeling zich tot een eventuele aanpassing van uw mobiliteitsbeleid (OV-kosten of leaseauto)?

Arbeidsvoorwaardelijke aanpassingen vanwege thuiswerken staan dus niet op zichzelf; het is belangrijk om er integraal naar te kijken.

De online masterclass ‘Thuiswerken regel je zo’ geeft u – in 2 ochtenden met 4 docenten – alle input voor een toekomstbestendige invulling als onderdeel van uw totale arbeidsvoorwaarden.

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U weet hoe ver de werkgeversaansprakelijkheid reikt ten aanzien van thuiswerken;
 • U weet aan welke arbo- en RI&E-verplichtingen u moet voldoen ten aanzien van thuiswerkplekken;
 • U weet welke kosten u (onbelast) kunt vergoeden op de thuiswerkplek;
 • U kent de privacy-rechtelijke grenzen bij het monitoren van thuiswerkers.

En als bagage neemt u mee:

 • U heeft alle ingrediënten voor het opstellen van een goede thuiswerkovereenkomst (incl. handige template);
 • U weet wat een redelijke vergoeding voor thuiswerkkosten is;
 • U weet hoe u een thuiswerkplek arbo-proof kunt inrichten;
 • U heeft inzicht in de mogelijkheden om arbeidsvoorwaarden uit te ruilen in het kader van thuiswerken en mobiliteit.

Programma

Dagdeel 1: dinsdag 20 april 2021
9.00 uur – Juridische aspecten van thuiswerken – docent: Petra Kroon
10.30 uur – Thuiswerkvergoeding en fiscale aspecten – docent: Jacqueline Nietveld
12.00 uur – Einde dagdeel 1

Dagdeel 2: woensdag 21 april 2021
09.00 uur – Arbo en veiligheid op de thuiswerkplek – docent: Erwin Napjus
10.30 uur – Thuiswerkbeleid en mobiliteit – docent: Esther Flipse, Merknemers

 • Thuiswerken in relatie tot mobiliteitsbeleid: welke kansen biedt het structureel borgen van thuiswerken in beleid op het gebied van flexibiliteit en kostenbesparing?
 • Hoe om te gaan met het (lease) wagenpark dat nu grotendeels stilstaat terwijl de kosten gewoon doorgaan? Wat zijn de alternatieven?
 • Hoe staat het met de reiskosten? Moeten die worden aangepast?
 • Is uitruilen van arbeidsvoorwaarden in het kader van thuiswerken en mobiliteit een optie?

12.00 uur – Einde dagdeel 2

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass is geschikt voor HR-professionals die (mede)verantwoordelijk zijn voor de arbeidsvoorwaarden in hun organisatie en hun bestaande thuiswerkregeling willen updaten of opnieuw opstellen.

Daarnaast is de masterclass interessant voor HR-professionals die hun thuiswerk- en mobiliteitsbeleid op een hoger plan willen brengen.