Masterclass Modern belonen voor onderscheidend werkgeverschap

Datum: 14 February 2023
Tijd: 09:00
Locatie: NBC Nieuwegein
Kosten: € 890 excl. 21% btw

Het binden en boeien van medewerkers vraagt – naast een aantrekkelijke werkcultuur – om een modern belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Een beleid dat invulling geeft aan de autonomie en persoonlijke wensen van de medewerker én de bedrijfsvoering ondersteunt. Tijdens deze masterclass leert u op welke wijze u een modern beloningsbeleid kunt vormgeven dat bijdraagt aan uw employer branding strategie en uw employee experience.

Wat leert u in deze masterclass?
Op een krappe arbeidsmarkt zullen organisaties steeds meer inspanningen moeten verrichten om talentvolle medewerkers te binden, te boeien en gemotiveerd te houden. Een modern belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid speelt daarin een belangrijke rol. Veel organisaties willen graag op een moderne(re) manier gaan belonen en waarderen, maar vragen zich af hoe. Wat kunnen zij doen om zich te onderscheiden in de markt? Hoe kan het beloningsbeleid de bedrijfsvoering en de employer branding strategie ondersteunen? Op welke manier kan de employee experience worden versterkt?

In deze masterclass krijgt u antwoord op deze vragen, zodat u weet hoe u met een modern beloningsbeleid voor uw organisatie talent kunt binnen halen en binnen houden.

Dit zijn de resultaten van de masterclass:
U weet hoe u met uw beloningsbeleid positief bijdraagt aan de employer branding en employee experience van uw organisatie;
U weet hoe u meer rendement kunt halen uit uw bestaande beloningsbeleid;
U weet hoe u (budgetneutraal) het beloningsbeleid kunt moderniseren, zodat u zich onderscheidt als aantrekkelijk werkgever;
U weet hoe u – aan de hand van een business case – het management ervan kunt overtuigen om het beloningsbeleid te moderniseren.

En u krijgt als bagage mee:
U heeft inzicht in de mogelijkheden van keuzebudgetten als onderdeel van uw beloningsbeleid;
U kent praktijkvoorbeelden en regelingen om binnen uw eigen organisatie (loon)kosten te kunnen besparen;
U kunt werken met een tool om een solide business case te bouwen rondom de modernisering van uw beloningsbeleid;
U kent creatieve manieren om het beloningsbeleid beter zichtbaar te maken voor medewerkers.

Voor wie is deze masterclass?
U bent (mede)verantwoordelijk voor belonen en arbeidsvoorwaarden binnen uw organisatie;
U houdt zich als Compensation & Benefits adviseur bezig met het beloningsbeleid;
U geeft advies op het gebied van belonen en arbeidsvoorwaarden in het kader van employer branding.