‘HR-professional moet weer moraalridder willen zijn’

Human Resource Management (HRM) kent vele gezichten. Volgens hoogleraar HRM Paul Boselie is er nog een alternatieve variant: Human Resource Governance (HRG). Een HRM-variant die zich bezighoudt met morele en maatschappelijke doelstellingen. Deze ondergewaardeerde HRM-vorm biedt overheid en private sector uitdagingen in HR-communicatie. Goede voorlichting en instructies voor medewerkers zijn daarbij belangrijk. ‘HRG moet zich nestelen in de hoofden en harten van medewerkers.’

Vrijdag 21 januari houdt u uw oratie over HRG aan de Universiteit Utrecht. Wat is de kern van uw betoog?
‘Ik benadruk dat bij de aansturing van mensen binnen organisaties – naast organisatiebelangen als efficiency en winst maken – een alternatieve, morele vorm van HRM belangrijk is. Deze derde variant, HRG, houdt zich bezig met maatschappelijke belangen en doelstellingen. Daarbij speelt met name het gedrag en de houding van medewerkers een rol. Het komt er kort gezegd op neer dat medewerkers niet enkel het zuivere organisatiedoel dienen. Het gaat bij HRG om alternatieve vormen van besturen die zich richten op morele en maatschappelijke thema’s. Dat straalt weer af op de organisatie.’

Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarbij HRG een rol speelt?
‘Op kleine schaal denk ik aan een chemisch bedrijf in Duitsland dat we met ons onderzoeksteam bezochten. Terwijl we in het hoofdkantoor liepen, werden we er door werknemers op gewezen dat we één hand aan de railing moesten houden. Door ons op die regel te wijzen in het hoofdkantoor, zouden we ons er in de fabriek – waar het verplicht was – ook aan houden. Deze vorm van corrigerend gedrag was verankerd in elke medewerker. Het is niet alleen een regel op een bordje aan de muur en niet zo maar een regel die medewerkers naleven. Het is een norm die in houding en gedrag van medewerkers verankerd wordt. Zo zeer zelfs dat medewerkers gasten er op aan spreken wanneer zij dat niet doen.’

Sluit dit aan bij de huidige tendens van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?
‘Deels wel, maar onder die vorm van bedrijfsvoering zou ik HRG niet willen scharen. In mijn optiek is MVO voor veel organisaties een vorm van “window dressing”, een pragmatische vorm van sociale verantwoording. HRG heeft te maken met diepere waarden. Denk aan integriteit, het vermijden van onnodige risico’s en reputatieschade van de sector als geheel. HRG is een vorm van HRM waarbij een organisatie probeert te zoeken naar juiste balans in economische en morele waarden en daarbij geen concessies doet. HR-professionals moeten vooral weer moraalridder en luis in de pels van de organisatie willen zijn. Lange-termijn succes van organisaties gaat verder dan louter financiele topprestaties. Om succesvol te zijn en blijven moeten economische principes soms wel wijken voor morele uitgangspunten. Dat soort issues op de directietafel leggen en aankaarten behoort tot de kerntaken van een HR-professional als moraalridder in het belang van de organisatie, individuele medewerker en de maatschappij.’

Verwacht u veel toehoorders komende vrijdag?
‘Ik denk zo’n 100 tot 200 geïnteresseerden. Het is een openbare lezing. Ik hoop dat mijn verhaal voldoende stof voor discussie oplevert.’

Oratie Paul Boselie
Datum en tijd: 21-1-2011 om 16.15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Faculteit: Faculteit Recht, Economie, Bestuur & Organisatie
Leerstoel: Strategisch human resource management

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie