Perfecte pensioencommunicatie (1)

Een pensioen moet zekerheid bieden, maar juist over het pensioen bestaat veel onzekerheid. Werknemers zijn slecht op de hoogte van de regelingen waaraan ze deelnemen. Goede pensioencommunicatie is daarom van belang. Niet alleen voor werknemers, zeker ook voor werkgevers. Omdat het een werkgeversplicht is. Omdat het betrokkenheid toont. Omdat het medewerkers kan binden aan de organisatie.

Informatieplicht
Bij elke pensioenregeling zijn drie partijen betrokken: de werknemer, de werkgever en de pensioenuitvoerder. De Pensioenwet legt de rechten en plichten van deze partijen vast, waaronder de informatieplicht van de werkgever. Het uiteindelijk namelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de pensioenuitvoerder alle relevante informatie aan de werknemer doorgeeft. Hiervoor zijn een aantal vaste contactmomenten. De belangrijkste? De startbrief en stopbrief, de offerte uitkeringsfase en uitkeringsoverzicht, en het Uniform pensioenoverzicht (UPO).


Communicatiekans

Aan wettelijke plichten moet de werkgever natuurlijk voldoen. Maar pensioencommunicatie kan meer zijn dan een plicht. De werkgever kan dit communicatiemoment uitbouwen. Door werknemers duidelijke informatie te geven, leesbare brieven en overzichten te bieden, en er voor te zorgen dat ze op al hun vragen over het pensioen een eerlijk en helder antwoord krijgen. Deze investering toont betrokkenheid. De werkgever laat zien dat hij het beste voor heeft met zijn werknemers. Dit is ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de werkgever. Wie onderneemt met het oog op people, planet en profit, let namelijk goed op de werknemers, op de eigen ‘people’.


White paper

En dit zijn lang niet de enige voordelen. In het white paper Perfecte pensioencommunicatie laat ik zien hoe een werkgever deze wettelijke plicht kan gebruiken om de volgende doelen te bereiken:

• Betrokkenheid tonen
• Maatschappelijk verantwoord ondernemen
• Loyaliteit vergroten
• Beloning zichtbaar maken
• Werkgeversmerk versterken
• Werknemers vinden
• Werknemers binden


Deze blog is gebaseerd op het white paper Perfecte pensioencommunicatie Dit white paper is exclusief voor leden van het HR-Communicatie Netwerk beschikbaar. Download het hier!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie