Weer terug in eigen kracht en balans: maatschappelijke activiteit vergroot doorstroom medewerkers

Voor medewerkers die zijn uitgevallen door stress, ziekte, en burn-out is het goed om weer aan de slag te gaan in een heel andere omgeving. Dat kan bijvoorbeeld door maatschappelijk actief te worden. Vooral voor diegenen voor wie de drempel (nog) te hoog is om bij hun eigen werkgever de taken op te pakken, kan een periode waarin men actief is voor een maatschappelijke organisatie positief bijdragen aan het terugvinden van de mentale balans. Voorwaarde is wel dat men voor een langere periode (ten minste 3 maanden) een concrete taak krijgt bij een maatschappelijke organisatie en minimaal 2 dagen per week aan deze taak besteedt.
Ook kan dit maatschappelijk traject preventief worden ingezet bij medewerkers die mentaal vastzitten of dreigen uit te vallen.

Deze constructie biedt voordelen voor alle partijen.
Voor de werkgever draagt het bij aan
• vergroten van de arbeidsparticipatie (de medewerker hervindt eerder zijn balans en gaat dus eerder weer aan de slag);
• vergroten van doorstroom (de medewerker ontwikkelt andere vaardigheden en wordt breder inzetbaar);
• sociale innovatie (verbinding met een maatschappelijke organisatie wordt op een natuurlijke manier gemaakt).

Voor de medewerker zijn de voordelen:
• het vinden van structuur en dagritme;
• actief en zinvol bezig zijn en het gevoel krijgen (weer) gewaardeerd te worden;
• nieuwe sociale contacten worden gelegd;
• andere, of eerder verworven, competenties komen naar boven waardoor men breder inzetbaar wordt;
• kortom: men komt weer terug in de kracht en hervindt de balans.

Vitaliteit, welzijn en persoonlijke groei van de medewerker staan voorop, terwijl de maatschappelijke organisatie vanzelfsprekend ook gebaat is bij hulp, expertise en denkkracht.

De meerwaarde van de maatschappelijke toevoeging zit vooral in het feit dat in een totaal andere omgeving een zinvolle bezigheid plaatsvindt. Een ‘veilige’ omgeving waar men niet direct wordt afgerekend op resultaten van de eigen werkomgeving.

Ik heb deze constructie zien werken bij mensen die ‘vast’ zaten in hun werk en thuis niet meer van de bank afkwamen. De drempel was te hoog geworden. Eenmaal aan de slag bij een maatschappelijke organisatie werd de terugkeer in hun werk gemakkelijker, hun zelfvertrouwen groter en werd weer een balans gevonden. Een aanzienlijk voordeel voor werknemer EN werkgever!

Petra van Rijn
www.in-volved.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie