Werken is gezond!

Nu doorwerken tot 67 steeds dichterbij komt, staat gezondheidsmanagement ineens in de kijker. Maar wat is het en hoe implementeer je dit in jouw organisatie? Boaborea organiseerde vorige week het symposium Werken is toch gezond?! over dit zeer actuele onderwerp.

Risicomanagement
Klasien Horstman, die namens de universiteit van Maastricht sprak, kon de populariteit van gezondheidsmanagement wel verklaren: ‘Tegenwoordig heerst niet het idee dat iemand niet ziek is, maar dat iemand nog niet ziek is.’ Gezondheidsmanagement is dus risicomanagement. Als de risico’s tot een minimum beperkt zijn, zal het verzuim ook minimaal zijn. Dat besef was bij truckproducent Scania al doorgedrongen, zo verklaarde manager eindtraject Erik de Gilde: ‘Een belangrijk aspect van ons gezondheidsbeleid is het terugdringen van de verhouding tussen bedrijfsongevallen en risico’s op de werkvloer. De instelling van medewerkers was vaak: als ik ziek word, is dat het probleem van het bedrijf.’ Nu is dat anders: werknemers kunnen zich niet langer ziekmelden, maar moeten in samenspraak met hun leidinggevende ziekteverlof aanvragen. Werknemer, leidinggevende en directie houden vervolgens contact gedurende het verzuim. In alle lagen van het bedrijf is men zo op de hoogte van de gezondheid van het personeel. Deze communicatie werkt activerend en versnelt de re-integratie van ziek personeel, aldus De Gilde.

Preventief
Andere bedrijven richten zich meer op preventie. HR-manager Adriaan Heuzinkveld deed het gezondheidsbeleid van fietsenproducent Gazelle uit de doeken. Een goede balans tussen werkdruk en een positieve kijk op het werk staan daarin centraal. Positieve emoties helpen werknemers namelijk beter met taakeisen om te gaan, stelde Heuzinkveld. Hierdoor worden ze weerbaarder en dus vitaler. Gazelle brengt de emotionele gesteldheid van het personeel in kaart met tests waarvan de resultaten direct naar de werknemer gecommuniceerd worden. Daarnaast lezen de werknemers in het personeelsblad alles over het gezondheidsbeleid en activiteiten die het gezondheidsbeleid ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan cursussen die gericht zijn op het aanpakken van ongewenst gedrag. Zo biedt Gazelle speciale cursussen aan, speciaal voor hun laagopgeleid personeel. De onderwerpen zijn laagdrempelig, zoals ‘communicatie’ en ‘omgaan met stress’. Vitaliteit en een goede sfeer op de werkvloer gaan op die manier hand in hand en versterken elkaar.

HR en communicatie voor preventie
Als het belang van een goed gezondheidsbeleid voorafgaand aan het symposium nog niet bij de bezoekers bekend was, dan was dat na afloop zeker wel het geval. Een goede gezondheid is niet alleen een zaak voor de werknemer, maar komt voort uit een goed werkklimaat. Zoals wetenschapper Roland Blonk van de universiteit van Utrecht concludeerde: ‘Als mensen na langdurige werkeloosheid gaan werken, neemt hun ervaren gezondheid toe. Werken is dus niet ongezond, want het versnelt het herstel van ziekte. Niet werken is juist ongezond.’ Bij preventie en herstel is dus zeker een rol weggelegd voor HR en communicatie.

Door Koen van Zon

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie