Interview met Erik Reijnders: waar overlappen HR en IC?

Het zijn zware tijden voor organisaties en de mensen die er werken. Boventalligheid, reorganisaties, elke dag lees je erover. HR-professionals zijn volop in touw de procedurele kant van al dat gereorganiseer in goede banen te leiden. Communicatie-professionals ‘doen’ de corporate communicatie erover. De scheiding tussen die twee is niet zo strikt afgebakend als je zou verwachten. Een expertblog van Erik Reijnders, auteur van Interne Communicatie voor de Professional.

Waar overlappen HR en communicatie?

Meer en meer werken communicatie- én HR-professionals samen. Een voorbeeld uit de praktijk? Een overheidsinstelling moet fors inkrimpen. De communicatieprofessionals ontwikkelden vervolgens samen met HR-collega’s Fact Sheets. Hiermee gaven ze leidinggevenden steun bij lastige vraagstukken op HR- én communicatiegebied. HR en Interne Communicatie kunnen niet alleen uitstekend samen optrekken. De combinatie biedt meerwaarde!

Kracht van HR

Interne communicatie en HR zijn twee onderscheiden vakgebieden met duidelijke, eigen taken. Bij de volgende kwesties kan interne communicatie bouwen op de expertise van de HR-collega’s:

 • Strategisch HR-beleid (lange termijn)
 • Zicht op wat de organisatie nodig heeft in capaciteit en competenties
 • Werving, selectie en sollicitatie
 • Functiewaardering , functieprofielen
 • Systemen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Conflictbemiddeling, mediation
 • Uitstroom, sociaal plan opstellen en bewaken
 • Ontplooiing, loopbaanontwikkeling
 • Beloningssystemen

Kracht van communicatie

Vice versa zijn er onderwerpen waar IC juist sterk is:

 • Strategisch intern communicatiebeleid (lange termijn)
 • Doelgroepgericht denken: weten hoe je mensen moet aanspreken
 • Communicatiemiddelen kiezen bij een vraagstuk en deze (laten) ontwikkelen
 • Informeren van medewerkers
 • Complexiteit reduceren in begrijpelijke taal (kernboodschappen)
 • Antenne voor signalen in de organisatie
 • Organiseren en regelen van bijeenkomsten, activiteiten, materialen
 • Huisstijlontwerp en -bewaking
 • Regie op consistentie in interne communicatieve uitingen

Overlap van disciplines

Elke discipline heeft dus zijn eigenheid. Maar er is ook overlap. Beide afdelingen kunnen de volgende activiteiten goed uitvoeren. Het liefst doen ze dit natuurlijk samen:

 • Faciliteren van bijeenkomsten (werkvormen)
 • Begeleiden organisatieontwikkeling
 • Begeleiden lijnmanagement

In spanningsvolle tijden lijkt de eigenheid het te winnen van de overlap. Dat merk je doordat er hier en daar een spelletje ‘landje pik’ ontstaat tussen HRM en Communicatie. Ieder claimt bepaalde activiteiten als ‘van hen’ en stigmatiseert de andere discipline. Dergelijk claimgedrag is niet ondenkbeeldig als ook stafafdelingen onder druk staan. Onnodig! Allereerst zijn beide disciplines sterk in ontwikkeling. En zoals al blijkt zijn er er activiteiten die beide disciplines met evenveel recht kunnen uitvoeren.

Wie doet wat?

Niemand is gebaat bij ‘landje pik’. Waar het om gaat is dat je beide het management zo optimaal mogelijk helpt deze zware tijden door te komen. Hierbij hangt veel af van de kwaliteiten van de individuele professional en de onderlinge verhouding tussen HR en Communicatie. Zoek elkaar daarom op! Ga het gesprek aan! Hierbij helpt het om de vooroordelen over elkaar eens uit te wisselen. En samen de bovenstaande taakverdeling eens te bespreken. Gebruik hiervoor de volgende richtvragen:

 • Herken je deze verdeling? Mee eens?
 • Waar is ze incompleet?
 • Wat doen we met taken waar overlap is?
 • Kunnen we dergelijke punten inderdaad allebei en samen oppakken?
 • Hoe ziet dat er in de praktijk uit?
 • Welke afspraken kunnen we daarover maken?

Het is mijn ervaring dat de focus op het managementvraagstuk, een open houding van de HR- en IC-professional en de wil om samen op te trekken, ertoe kan leiden dat ze het management nog beter kan ondersteunen. Daarmee krijgen beide afdelingen meer erkenning voor hun waardevolle rol dicht op het primair proces in zware tijden.

Over Erik Reijnders

De auteur is zelfstandig gevestigd veranderkundige en communicatie-adviseur in Zeist. Hij is o.m. auteur van het recent herziene Interne Communicatie voor de Professional, naar een interactie-visie, Van Gorcum, Assen, 2011 (3e druk). Website: www.samenveranderen.nl

2 antwoorden
 1. marcharingsma
  marcharingsma zegt:

  Helder verhaal Erik, maar wat ik ook belangrijk vind is wat de managers die ondersteund worden door HRM en IC zelf vinden. Je kunt dit tussen de beide vakdisciplines wel regelen, maar de klant is ook belangrijk.

 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Helder verhaal Erik, maar wat ik ook belangrijk vind is wat de managers die ondersteund worden door HRM en IC zelf vinden. Je kunt dit tussen de beide vakdisciplines wel regelen, maar de klant is ook belangrijk.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie