Lid! Hans de Gruijter (Ministerie van Defensie): ‘Als je mensen warm wilt maken voor je organisatie moet je er steeds vroeger bij zijn’

In tijden van bezuinigingen biedt HR-Communicatie een frisse kijk op actuele vraagstukken, zoals bij het door bezuinigingen geteisterde Ministerie van Defensie. We zetten projectmedewerker Onderwijs en Opleidingen Hans de Gruijter in de spotlight en vroegen hem hoe Defensie de war for talent aangaat.
Stel jezelf eens voor!
‘Ik ben opgeleid als leraar lichamelijke opvoeding en heb zestien jaar bij Defensie gewerkt als sportofficier. Van daaruit heb ik me gespecialiseerd in opleiding en ontwikkeling. Leren, opleiden en ontwikkeling zijn mijn grote interesses. In dat kader ben ik momenteel betrokken bij Veiligheid en Vakmanschap (VeVa), een samenwerkingsproject met dertig ROC’s. Het is een opleidingsprogramma waarin leerlingen zicht krijgen op het werk als militair, maar een civiel erkend diploma behalen. Zo kunnen we jonge mensen polsen en enthousiasmeren om te komen werken bij Defensie en krijgen we bovendien zicht op wat voor vlees we in de kuip halen.’

Defensie kampte jaren met een personeelstekort en nu ineens met bezuinigingen. Welk effect heeft dat op de werving?
‘In tijden van crisis zijn de overheid en Defensie gewilde werkgevers, maar als de markt weer aantrekt, loopt het personeelstekort vaak weer op. De vergrijzing maakt de situatie niet veel gemakkelijker. Vooralsnog ontziet het Ministerie VeVa zoveel mogelijk. Met VeVa is een noodzakelijke instroom gegarandeerd en blijft Defensie zichtbaar op de arbeidsmarkt. Ook al verdwijnen er duizenden functies bij Defensie, er is altijd behoefte aan nieuw en voldoende gekwalificeerd militair personeel.’

Wat kunnen andere organisaties leren van jullie samenwerking met de ROC’s?
‘Defensie is de eerste die op zulke grote schaal samenwerkt met ROC’s. Andere organisaties kijken daar met belangstelling naar, soms ook met argusogen. Als je mensen warm wilt maken voor je organisatie moet je er nu eenmaal steeds vroeger bij zijn. Je moet interesse in ze tonen en de jongeren laten zien waar ze terecht kunnen komen.’

Hoe komt HR-Communicatie terug in je werk?
‘Onze arbeidsmarktcommunicatie richt zich de komende tijd nog wel op traditionele media zoals print, tv en radio, maar in tijden van budgettaire krapte moeten we extra goed kijken waar we dure middelen inzetten. Bij VeVa richten we ons daarom meer op sociale media. Op Hyves en Twitter wisselen de jongeren ervaringen uit over de opleiding. Die ervaringen versterken de informatie die de ROC’s verstrekken over onderwijsinhoud en wat Defensie communiceert over het beroepsbeeld.’

Heeft u ook een eigen visie op HR-Communicatie en wilt u die graag delen met de leden van het netwerk? Neem dan contact op met de redactie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie