Nieuw lid Pieter-Marijn van der Velden: ‘Via creatieve werkvormen ambitiestatement waarmaken’

Medewerkers ervaren zin in hun werk door zich bewust te zijn over het belang ervan. Tijdens plezierige, creatieve en laagdrempelige werkvormen zoals storytelling, workshops en digitale dialoog, laten wij medewerkers de toegevoegde waarde van het werk voor hun cliënten, voor henzelf en voor de maatschappij benoemen.

Dat versterkt de zin in werk, de motivatie van medewerkers. Dat bouwt aan een organisatiecultuur waardoor cliënten waarde ervaren. En dat werkt als een magneet op de arbeidsmarkt. Inventief werkt in opdracht van organisaties in het publieke domein.

Ik zie het ambitiestatement als een belofte aan cliënten, aan medewerkers en aan de maatschappij.

Wat versta ik onder HR-communicatie?

HR-communicatie beslaat het veld dat gedefinieerd wordt door enerzijds de complete ‘employee journey’ en anderzijds de gelaagdheid van richten (strategie) en inrichten tot verrichten (praktijk). Wij zijn er trots op dat we door opdrachtgevers betrokken worden bij alle drie de besturingslagen, omdat dit leidt tot veranderingen in het primaire proces van werving en onboarding tot en met behoud van medewerkers.

Over storytelling als werkvorm deelde ik al meerdere blogs op LinkedIn:

Hoe maak je een onuitwisbare indruk?

Hoe verhalen bouwen aan onmisbaar leiderschap

Wel even doorlezen maar dan maak je je op dit gebied best een praktisch kader eigen.

Mijn droom voor het vak

Mijn HR-droom bestaat uit formuleren, implementeren en tot bloei laten komen van de collectieve ambitie van een organisatie. Ik zie het ambitiestatement als een belofte aan cliënten, aan medewerkers en aan de maatschappij. Een ambitiestatement is het zingevingsperspectief waarmee medewerkers gebeurtenissen een stabiele betekenis geven. Door die gebeurtenissen bepalen zij wat goed en waardevol is, wat gedaan behoort te worden, wat bewonderenswaardig en zinvol is.

Werk is belangrijk en in deze tijd, waarin mensen individuele erkenning en waardering zoeken en overtuigd zijn van hun autonomie, is het de taak van een organisatie om hun betekenis onder woorden te brengen in een zingevingskader waarmee medewerkers en cliënten vormgeven aan hun leven.

Voor welke vragen kunnen onze leden bij mij terecht?

Leden kunnen bij ons terecht voor het tot bloei brengen van een ambitiestatement om behoud van medewerkers te realiseren. Dit is doorgaans een pittig traject. Wij ontwikkelden werkvormen waarmee we managers en zelfsturende teams faciliteren om het ambitiestatement te vertalen naar concreet gedrag. Om een cultuur te creëren waarop medewerkers elkaar aanspreken.

Pieter-Marijn van der Velden

Inventief

pieter-marijn@inventief.nl

06 206 124 83

Profiel op HR & Communicatie

Op LinkedIn

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie