Berichten

Betere re-integratie: vier extra stappen

Als een medewerker langdurig arbeidsongeschikt dreigt te worden, pak je het stappenplan-bij-ziekte erbij. Zo ben je er zeker van dat je aan alle verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter voldoet. Maar met het stappenplan alleen, los je je verzuimprobleem niet op!

Lees meer