Berichten

Arbeidsvoorwaardencommunicatie anno 2020: I-dealisme en maatwerk

Overkoepelende communicatie over arbeidsvoorwaarden raakt uit de tijd. Het op collectieven gebaseerde Nederlandse overlegstelsel moet steeds meer wijken voor de individuele relatie tussen werkgever en werknemer. Dit levert niet alleen meer maatwerkafspraken op, maar vereist ook persoonlijke, een-op-eencommunicatie. Een fikse uitdaging voor HR en Communicatie. Maar ook een mooie kans om relaties te versterken en prestaties te verbeteren.

Lees meer