Deze kandidaat is eigendom van… Geef je mening!

Tijdens TRUAmsterdam (23 en 24 juni) woonde ik een track bij over het onderwerp LinkedIn en daarbij kwam het gesprek op zeker moment op het volgende. Als je als corporate recruiter een online netwerk hebt opgebouwd met potentiële kandidaten en je gaat naar een andere werkgever, wat gebeurt er dan met dat netwerk? En er ontspon zich een discussie die mij met enige verbazing vervulde.

De discussie ging namelijk over de vraag ‘van wie’ die kandidaten dan zijn en daarop volgend: mag de recruiter dit netwerk meenemen als hij/zij voor een andere werkgever gaat werken? Rare vraag, wiens eigendom zijn die kandidaten: van de recruiter of van het bedrijf?

Sommige recruiters gaan er prat op dat ze ‘500+’ connecties hebben op LinkedIn. Dat kunnen er dus ook best een paar duizend zijn. Je kunt je afvragen of recruiters behalve jager, boer of visser blijkbaar ook nog verzamelaar zijn, maar dit terzijde. Het heeft mij altijd ernstig bevreemd dat iemand zo’n hoop connecties zou willen hebben, maar dat zal wel zijn omdat ik daar zelf geen praktische toepassing voor zou weten.

Van wie, van wie?

Terug naar de vraag: ‘van wie’ zijn de kandidaten? Tja, voor zover ik weet, melden mensen zich vrijwillig aan bij LinkedIn (of Hyves, of Facebook of welk ander online netwerk dan ook). Even vrijwillig voegen zij zich wel of niet in netwerken, van collega’s, vrienden of… recruiters. Er wordt niet voor betaald, er staat geen enkele verplichting tegenover. En er is dus geen sprake van ‘eigendom’, hooguit kun je zeggen dat de kandidaten eigendom zijn van zichzelf.

Als recruiter die vertrekt bij bedrijf X zou je dus al je connecties eigenlijk de vraag moeten stellen of ze in je netwerk willen blijven of dat ze willen worden overgedragen aan een eventuele nieuwe recruiter. Of je doet niks en wacht gewoon af of ze ook nog met je gelinkt willen zijn als je voor bedrijf Y werkt. Zo nee, dan verdwijnen ze vanzelf. Opt-in of opt-out. Of is dit allemaal onzin? Wat vind jij? Geef je mening!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie