Eigenrisicodragen (3): do’s en don’ts HR-communicatie

HR- en communicatieafdelingen kunnen het werkgeversmerk van hun organisatie flink versterken door actief te communiceren over de bewuste keuze voor het eigenrisicodragerschap. De voornaamste voorwaarde voor succes is dat ze de gemaakte keuzen in het licht van het werkgeversmerk plaatsen. Hiervoor is het van belang keuzemotieven te benadrukken die in lijn zijn met dit merk. Dat is een kwestie van maatwerk, want ieder merk is uniek. Toch zijn er ook enkele algemene do’s en don’ts. Deel 3 van een serie blogs over Effectieve HR-communicatie voor eigenrisicodragers.

 

Niet doen: holle frasen over hoogwaardige re-integratie

Ze zijn dodelijk voor de geloofwaardigheid. Bij HR-communicatie over eigenrisicodragen is optimale re-integratie vrijwel altijd op de één of andere manier onderdeel van de boodschap. Controleer daarom of de werkgever werkelijk de best mogelijke ondersteuning geniet. In theorie is de kans op goede ondersteuning bij private verzekering het grootst, want een winst nastrevende verzekeraar heeft zelf alle belang bij schadelastbeheersing. Maar het is de praktijk die de doorslag geeft:

 • Zégt de verzekeraar alleen dat het ook in zijn belang is om alle re-integratiekansen te grijpen, of helpt hij werkgever en werknemer hier ook werkelijk (proactief) bij?
 • Is hij ook bereid en aantoonbaar in staat om daar al in de eerste twee ziektejaren mee te beginnen? (N.B. UWV komt pas daarna in beeld!)
 • Gaat hij voor de ‘quick wins’, of is hij bereid om te investeren in oplossingen die ook op de langere termijn werken en dus nieuwe uitval en kosten voorkomen?
 • Helpt hij bij het volgen en ondersteunen van ex-medewerkers, zodat de werkgever die – uit welbegrepen eigenbelang – bij nieuwe uitval gegarandeerd weer ondersteunt?

 

Niet doen: het werknemersbelang vergeten

Effectieve HR-communicatie is niet alleen in lijn met het werkgeversmerk, maar heeft ook oog voor de belangen van de ontvangers. Waar zijn zij gevoelig voor? Enkele mogelijkheden die HR-afdelingen kunnen benutten en van een nadere merkgebonden invulling kunnen voorzien:

 • Vertel het personeel dat de werkgever door de stap naar het eigenrisicodragerschap een bewuste keuze heeft gemaakt voor langdurige betrokkenheid.
 • Meld dat de werkgever hierbij niet over één nacht ijs is gegaan, maar na grondig onderzoek heeft gekozen voor de best mogelijke ondersteuning bij re-integratie.
 • Draai in geen geval heen om de kostenbesparing die de werkgever wil realiseren, maar benadruk dat hij tegelijkertijd ook de re-integratie wil optimaliseren.
 • Vergeet niet te onderstrepen dat niet alleen de werkgever, maar ook het personeel hiervan profiteert: betere re-integratiekansen, minder inkomensrisico’s!
 • Ga in gesprek met medewerkers, laat zien dat hun werkgever betrokkenheid bij het merk waardeert. Nodig mensen uit om hun mening te geven en ervaringen te melden.

 

Wel doen: de winst tastbaar maken voor de werknemers

Betere re-integratiekansen, minder inkomensrisico’s: mooie woorden, maar uiteindelijk blijft het toch een theoretisch verhaal. Daarom is het belangrijk om het voordeel tastbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers voor te rekenen dat zij direct meeprofiteren van de geboekte winst:

 • Check of de werkgever, zoals meestal het geval is, een deel (tot maximaal de helft is toegestaan) van de premie op de werknemers verhaalt.
 • Reken uit hoeveel de werkgever per maand of jaar bespaart doordat de premie van de private verzekering lager uitvalt dan die van UWV.
 • Stel vast hoeveel de medewerkers meeprofiteren van deze kostenbesparing via een lagere werknemersbijdrage.
 • Kies geschikte media om het personeel voor te rekenen wat iedere werknemer bespaart (vier à vijf tientjes per persoon per jaar is zeker niet denkbeeldig).

 

Wel doen: de juiste media kiezen

Hier geldt min of meer hetzelfde als bij de inhoud van de boodschap: het medium moet overeenstemmen met het werkgeversmerk. Enkele voorbeelden waar HR-afdelingen aan kunnen denken en een keuze uit kunnen maken:

 • Met informatie op de bedrijfswebsite wekt een organisatie meestal een modernere indruk dan met bijvoorbeeld een gedrukte folder.
 • Een personeelsmagazine, folder en bedrijfswebsite zijn ook thuis en buiten werktijd te raadplegen. Zo kunnen medewerkers informatie nog eens rustig nalezen.
 • Een intranet vormt alleen een geschikt medium als het grootste deel van het personeel geregeld achter een beeldscherm werkt.
 • Een online rekentool waarmee medewerkers hun individuele besparing kunnen berekenen maakt een algemene boodschap over premievoordeel persoonlijk.

 

Deze blog is gebaseerd op het white paper Effectief communiceren over eigenrisicodragen. Dit white paper is exclusief voor leden van het HR-Communicatie Netwerk beschikbaar. Download het hier!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie