Eigenrisicodrager WGA? Vertel het personeel erover!

Werkgevers die eigenrisicodrager worden voor de WGA, doen dat allereerst uit financiële overwegingen. Daar is niets mis mee: overstappen op een private verzekering kan inderdaad goedkoper uitpakken. Maar er zijn ook aardige kansen op het gebied van HR-communicatie. Door te vertellen over betere re-integratiekansen en lagere premiekosten, bijvoorbeeld.

Dit is eigenrisicodragen
Voor wie nu denkt: eigenrisicowatte…? eerst maar even het geheugen opfrissen:

  • Werkgevers hebben twee opties voor de verzekering van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid: verzekering bij UWV of eigenrisicodragen.
  • Bij deze laatste optie dragen werkgevers maximaal tot tien jaar de kosten van de WGA-uitkering én alle re-integratie-inspanningen.
  • Vrijwel iedere eigenrisicodrager sluit voor dit forse financiële risico een private verzekering af.
  • Deze constructie is financieel interessant als de kosten van de private verzekering lager zijn dan de gedifferentieerde premie die UWV in rekening brengt.

Betere re-integratiekansen
Het kabinet is er niet van overtuigd, de verzekeraars zelf wel: bij private verzekering is de kans op voorspoedige re-integratie groter. Ik ben geneigd de verzekeraars te geloven. In de eerste plaats omdat het kabinet wel erg snel oordeelt. Eigenrisicodragen voor de WGA bestaat nog maar vijf jaar. Gezien de te verwachten opstartproblematiek is het aan de vroege kant om nu al te concluderen dat het geen re-integratiewinst oplevert.

Belangrijker lijkt me echter het simpele feit dat een private verzekeraar winst nastreeft en dus alle belang heeft bij schadelastbeheersing. Het is in zijn belang om werkgever en werknemer zoveel mogelijk te helpen alle re-integratiekansen te grijpen. Het is in zijn belang om daar al in de eerste twee ziektejaren mee te beginnen (UWV komt pas daarna in beeld). En het is in zijn belang om oplossingen te vinden die echt werken, ook op de langere termijn – anders ontstaan er immers onvermijdelijk weer nieuwe kosten.

Communicatiekans
Een slimme werkgever pakt niet alleen deze voordelen en een eventuele lagere verzekeringspremie mee. Hij buit zijn eigenrisicodragerschap óók uit om zijn werkgeversmerk te versterken. Door zijn personeel te vertellen dat hij een bewuste keuze maakt voor langdurige betrokkenheid. En door te melden dat hij hierbij kiest voor de best mogelijke ondersteuning bij de re-integratie. Dat is allemaal immers niet alleen in zijn belang, maar ook in dat van zijn personeel.

Lagere premiekosten
En er is nog een leuke kans. Laten we er even vanuit gaan dat een werkgever alleen aan eigenrisicodragen begint als de premie van de private verzekering lager uitvalt dan die van UWV. Dan profiteert óók het personeel daarvan, want de meeste werkgevers verhalen een deel (tot maximaal de helft is toegestaan) van de premie op hun werknemers. Over het algemeen doen ook eigenrisicodragers dat. Maar dat is, als de werkgever zijn huiswerk goed heeft gedaan, dus wel de helft van een aanzienlijk lager premiebedrag. Een winst van vier à vijf tientjes per personeelslid per jaar is beslist niet denkbeeldig. Tóch leuk om dat eens te vermelden bij de presentatie van de jaarcijfers!

Meer weten over eigenrisicodragen? Lees hier de actuele stand van zaken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie