Hoe krijg je congruentie tussen visie en beleving?

Het is een bekend gegeven dat besturen en directies van organisaties weliswaar druk bezig zijn om beleid te formuleren en veranderingen te sturen, maar dat medewerkers daar vaak weinig ‘zin’ in hebben. Een van de oorzaken hiervan is dat de kernboodschap te algemeen is of te weinig betekenis heeft voor mensen. Je kunt je er onvoldoende mee verbinden, het appelleert niet aan een ambitie die je persoonlijk belangrijk vindt, je twijfelt of je over de competenties beschikt die nodig zijn of je hebt onvoldoende vertrouwen dat je samen echt het verschil kunt maken.


Positieve energie tot stand brengen is primair de verantwoordelijkheid van de leidinggevende, maar het helpt wel enorm als je daarbij gesteund wordt door een verbindend verhaal. Om dat tot stand te brengen, kun je grofweg de volgende stappen doorlopen.

– Sessie verbindende waarden met klankbordgroep
– Samen met klankbordgroep definiëren wat de betekenis is van de kernwaarden voor wat je laat zien als professional en wat je communiceert als organisatie?
– Gemeenschappelijke bouwstenen voor het verhaal inventariseren obv stakeholder interviews
– Het verbindende verhaal creëren (als basis voor interne betrokkenheid, werkgeversprofiel en externe profilering)
– Waarden en verhaal afstemmen met klankbordgroep
– Herkenbare anekdotes en praktijksituaties inventariseren ter onderbouwing van gedeeld verhaal
– Schrijven van persoonlijke portretten in de vorm van wauw verhalen en fotomomenten: Hier doe ik het voor!
– Ontwikkelen van passende beeldtaal en metaforen die gewenste beleving oproepen
– Ontwikkelen van Merkkompas (als leidraad voor positionering)
– Communicatietraject waarin o.a. aandacht is voor betekenis-sessies en dialoogsessies (hoe laten we zien dat we … zijn? Hoe stimuleer je het ‘living the brand’-gevoel onder de professionals? Hierbij wordt dieper ingegaan op de relatie tussen gedeelde organisatiewaarden en gewenst gedrag. Er wordt uitgewisseld hoe je van Betekenis kunt zijn om de gezamenlijke doelen te bereiken en hoe het management je daarbij kan helpen.)
– Monitoring dmv een instrument zoals Richtinggevend Online

En dan nog iets. Het proces stopt feitelijk nooit. Je zet geen punt achter een verandertraject. Het is eerder een komma, die uitnodigt om zelf te werken aan het vervolg.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie