Corporate reputatie steeds belangrijker voor arbeidsmarktcommunicatie

Managing Director van Porter Novelli, Frank Peters, zegt: ‘De corporate reputatie van een onderneming wordt steeds belangrijker binnen arbeidsmarktcommunicatie. Dat geldt zowel voor het aantrekken van nieuwe mensen als het binden van bestaande medewerkers.’
Niet alleen als ‘consument’, maar ook op de arbeidsmarkt laat men zich bij het maken van keuzes steeds sterker leiden door de corporate (merk)waarden van organisaties. Vooral de vertegenwoordigers van de Y-generatie (geboren na 1980) vertonen dit gedrag. Zij zoeken zeer bewust meer in een werkgever dan alleen een leuke baan en goede arbeidsvoorwaarden. Voor hen gaat het juist ook om een naadloze match tussen de eigen persoonlijke waarden en de corporate waarden van de onderneming.

Voor werkgevers is het daarom belangrijker dan ooit dat zij zich actief profileren en duidelijk maken waar zij voor staan. Niet alleen in woord maar zeker ook in daad. Op de eerste plaats gaat het daarbij dus om het nadrukkelijk zichtbaar maken van de corporate merkwaarden van de organisatie en de wijze waarop deze vervolgens in de praktijk inhoud krijgen. Dit kan door te investeren in een proactief corporate merkbeleid.

Maar er is meer dan dat, want de nieuwe generatie vindt het ook zeer belangrijk dat de werkgever sociaal- en maatschappelijk verantwoord onderneemt. De Y-generatie is zelf ook maatschappij bewust en is bereid zich actief in te zetten voor de samenleving. En dat verwacht zij dus ook van de werkgever. Dit betekent dat werkgevers niet alleen maatschappelijk ondernemen moeten hebben ingebed in hun beleid, maar daar ook bewust de interne organisatie bij betrekken. Zij zullen medewerkers een actieve rol in het maatschappelijke beleid moeten geven.

Uiteindelijk draait het in arbeidscommunicatie dus steeds meer om beleving en het creëren van de verbinding tussen de ondernemer en de werknemers en arbeidsmarkt. Corporate reputatiemanagement met een nadrukkelijke maatschappelijke component is daarvoor een belangrijke sleutel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie