MVO (1): HRM, onderdeel van MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Human Resource Management. Twee begrippen die van groot belang zijn bij vraagstukken over bedrijfsvoering. Maar hoe hangen ze samen? En hoe kan een onderneming MVO en HRM effectief combineren? Dit is deel 1 van een serie met duidelijkheid en concrete tips over MVO, HRM en HR-communicatie.

Droge bronnen
MVO betekent dat je de duurzaamheid bewaakt van people, planet en profit. Iets is duurzaam als je niet van een bron gebruikt, dan er vernieuwd wordt. Oftewel, je bron mag niet opdrogen. Bij planet horen de grondstoffen en leefomgeving waar een onderneming van afhankelijk is. Een visserij rendeert bijvoorbeeld niet op een leeggeviste zee. Behalve impact op het milieu heeft een onderneming ook sociale impact. Hier komen people in beeld, van slavenarbeid in lagelonenlanden tot mbo-leerlingen om de hoek. En de profit, de winststroom mag natuurlijk nooit opdrogen.

Samenhangend streven
Samenhangende aandacht voor people, planet en profit is cruciaal. Wie op alle drie factoren tegelijkertijd let, doet ze alle drie goed. Dat is hét inzicht van MVO. Een voorbeeld? Als werknemers op de fiets naar het werk komen, is dat milieuvriendelijker, goedkoper en gezonder. Hetzelfde geldt voor daglicht de ruimte geven op een werkplek. Dat ‘groen ondernemen’ ten koste gaat van de bedrijfswinst is daarom een grote misvatting.

People, onderwerp van HRM
MVO is niet alleen ‘groene winst maken’. Ook de sociale impact weegt mee: aandacht voor people komt de onderneming ten goede. In de loop van deze serie zal dat keer op keer blijken. Met dit deel van MVO kan elke onderneming direct aan de slag. Iedere werkgever heeft immers people in dienst. Concreet betekent dat bewust investeren in de ontwikkeling, vitaliteit en loyaliteit van personeel. Dit idee van MVO herinnert aan de belangrijkste gedachte achter HRM: werknemers zijn niet de kosten maar de baten van een onderneming. Zo komen de inzichten van HRM in een breder kader te staan en blijkt HRM een onderdeel van MVO te zijn.

HRM, onderdeel van MVO
MVO en HRM delen dezelfde uitgangspunten en gaan over dezelfde vragen: hoe kan een onderneming personeel vinden, werven, verbeteren en vasthouden? Werknemers zijn de waardevolle opbrengst van een onderneming. Daarom moet een ondernemer duurzaam met ze omgaan. Een opgebrande werknemer is namelijk een opgedroogde bron. En wie ontslag neemt, neemt alle investeringen in zijn ontwikkeling met zich mee.

Profit en planet voor uw people
Zoals bij alle bedrijfsdoelen in een maatschappelijk verantwoorde onderneming, houdt een werkgever bij zijn HR-kwesties ook rekening met profit en planet. Dat werkt twee kanten op. Als u inzet op profit en planet, profiteren uw people daar van. Werknemers kiezen eerder een werkgever die MVO aanhangt, zijn daar productiever en blijven langer bij die werkgever werken. Al met al is een groene werkgever, een goede werkgever.

MVO biedt kansen op HR-gebied, voor elke onderneming. Deze serie blogs zal daarom de komende weken aandacht besteden aan de concrete manieren waarop een onderneming deze kansen kan aangrijpen. Volgende keer: welke praktische invloed heeft MVO op werkgeverschap?

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie