Verandervoorkeuren bij gebruik sociale media

Eigenlijk is het een wonder dat Google+ nog steeds niet razend populair is. Google+ heeft nu bijna 4 miljoen Nederlandse gebruikers, waarvan 1,3 miljoen actief zijn. Facebook heeft echter 9,4 miljoen gebruikers, waarvan 6,6 miljoen dagelijks inloggen. Terwijl je met Google+ zoveel kunt, zowel voor het werk als privé. In (besloten) communities met je vakgenoten of collega’s kennis uitwisselen, berichten delen, (video)gesprekken voeren via een hangout. Ideaal voor je virtuele afdelingsoverleg. Hoe actief – of juist niet actief – zet jij met je collega’s sociale media in? Is het al een onderdeel geworden van jullie werkprocessen? Of worden net de eerste voorbereidingen getroffen voor een veilige stap naar een sociaal intranet?

In wat voor soort organisatie werk jij?

We zien een heel gevarieerd landschap als het gaat om de acceptatie en implementatie van sociale media. En niet iedere organisatie gaat op dezelfde manier om met sociale media. Organisatiefactoren zoals strategie, structuur en cultuur bepalen mede of en hoe een organisatie met sociale media aan de slag gaat. Voor HR is het belangrijk te weten hoe de organisatie bij voorkeur (of door noodzaak) verandert. Het bepaalt voor een belangrijk deel hoe men de verandering naar een succesvolle acceptatie van sociale media kan begeleiden.

Vier verandervoorkeuren

Er zijn vier verandervoorkeuren voor organisaties:
1. Bewust gestuurde veranderingen
2. Niet bewust gestuurde veranderingen
3. Organisatieverbeteringen
4. Organisatievernieuwingen

Bewust gestuurde en niet bewust gestuurde veranderingen
Het overgrote deel van veranderingen in organisaties vindt plaats zonder dat de medewerkers zich daarvan bewust zijn. Bij spontane, niet bewust gestuurde veranderingen leren mensen doordat ze dagelijks ervaringen opdoen. Dit zijn veranderingen die voortkomen uit de persoonlijke drijfveren van mensen.

Bij bewust gestuurde veranderingen wil je het functioneren van de organisatie niet verbeteren vanuit persoonlijke motieven, maar voor het voortbestaan van de organisatie. Voor het voortbestaan moeten recruiters een dagelijkse strijd leveren op de arbeidsmarkt om de beste professionals aan te trekken. Om te kunnen blijven meedoen in een concurrerende wereld is een creatieve geest en een proactieve houding nodig om tijdig een andere strategie, nieuwe methoden of ander gedrag in te zetten.

‘Something interesting is happening’
Uber – The world largest taxi company, owns no vehicles.
Facebook – The world’s most popular media owner, creates no content.
Airbnb – The world’s largest accommodation provider owns no real estate.

Organisatieverbeteringen en organisatievernieuwingen
Bij een organisatieverbetering betrek je alle medewerkers. De verbetering vindt vaak stapsgewijs plaats, waarbij iedereen bijdraagt aan het elke dag nog beter worden.

Organisatievernieuwing daarentegen is de schoksgewijze, drastische ingreep om te komen tot vernieuwing. Organisaties die niet meer op koers liggen om hun doelen te halen moeten eerst van koers veranderen. Door de inzet van nieuwe middelen en mensen ontstaat een geheel nieuwe organisatie.

Urgentie bepaalt verandervoorkeur

Het is zeer belangrijk, en niet alleen voor HR maar voor de gehele organisatie, te weten welke invloed sociale media kunnen hebben op het werk, de producten of diensten en processen. Kijk vandaag dus eens door een andere bril naar je organisatie!

De verandervoorkeuren komen uit het boek: Lubberding, J. & Lubberding, R. Zo maak je een veranderplan. Nieuwegein, Noordhoff Uitgevers, 2010

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie