Wie is eigenaar van het employer brand?

Nu er allengs meer berichten opduiken over grote vraag en stijgende krapte op de arbeidsmarkt kom je de term employer brand ook steeds vaker tegen. Een goed teken, ook als werkgever ben je tenslotte een merk. En de vormgeving van een merk heb je deels zelf in de hand! En juist met het vormgeven van dat werkgeversmerk gebeurt nog relatief weinig. Er zijn vele initiatieven op het terrein van arbeidsmarktcommunicatie. Zo komen er steeds meer goed opgeleide recruiters het veld in en wordt er hier en daar inventief omgegaan met social media. Maar waar het mijns inziens nog vaak blijft hangen is de inhoudelijke vormgeving van het merk.

De Kern
In essentie: ‘Wie ben ik als werkgever?’ en ‘Waarom zou je eigenlijk bij mij moeten komen werken?’
En dan zie je dat er veel te vaak naar middelen wordt gegrepen in plaats van eerst goed na te denken wat we nu eigenlijk willen vertellen. En er worden allerhande platitudes uit de kast gehaald. Doorgroeien, ontwikkelen, leuke collega’s, zelfstandigheid. Ach u kunt ze zelf oneindig aanvullen.

Maar waar zit nu het écht onderscheidende? En wie bepaalt dan wat dat onderscheidende is? Is het de recruiter, die als uithangbord van de organisatie elke dag opnieuw vorm geeft aan het merk? Is het de afdeling HR die voor de inhoud verantwoordelijk is? Of tenslotte de afdeling communicatie die vanuit hun vak lading zouden kunnen geven aan het werkgeversmerk?

Drieslag
Wat ik steeds opnieuw merk is dat er bij veel organisaties helemaal niet nagedacht is wie waarvoor verantwoordelijk is. En hoe het merk er nu precies uitziet en hoe je er vervolgens meer naar buiten treedt. Met als gevolg dat iedereen het op zijn of haar eigen manier invult. Het meest ideale is als er een drieslag wordt gemaakt. Communicatie, HR en recruiters bepalen gezamenlijk de boodschap. Vervolgens kunnen HR en de recruiters het best bepalen waarmee ze de doelgroep wat betreft middelen het best kunnen bereiken.

Hoogste tijd
En dat het tijd wordt om je daar druk over te maken blijkt maar weer eens uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel Amsterdam. Daaruit blijkt dat er de komende jaren 180 duizend banen bijkomen. Daarvan zal bijna de helft niet opgevuld kunnen worden, omdat er simpelweg niet genoeg geschikt personeel zal zijn.
De tijd is rijp om je als werkgeversmerk te onderscheiden op die overvolle arbeidsmarkt. Anders is het wellicht toch te laat.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie