Berichten

Meer impact maken met diversiteits- en inclusiebeleid

Als je onder water bent, is je realiteit compleet veranderd. Kijk je naar wat er boven het wateroppervlak is, dan is het beeld anders dan toen je het zag met je ogen boven de waterspiegel. Details worden uitvergroot of zijn vervormd. Lees meer