Meer impact maken met diversiteits- en inclusiebeleid

Als je onder water bent, is je realiteit compleet veranderd. Kijk je naar wat er boven het wateroppervlak is, dan is het beeld anders dan toen je het zag met je ogen boven de waterspiegel. Details worden uitvergroot of zijn vervormd.

Veel werkgevers hebben in hun doelstellingen staan, dat hun organisatie divers en inclusief is. Divers als het gaat om gelijke behandeling, vrij van discriminatie en racisme. Inclusief betekent dat iedereen die er werkt of wil komen werken, zich welkom voelt en met behoud van eigen waarden en normen aan het werk kan zijn.

Online handreiking Impact maken

Het probleem ontstaat zodra werkgevers hun visie willen omzetten in de praktijk. Terwijl een koers, een beleid gericht is op de langere termijn, de stip op de horizon, valt er juist veel te winnen op de korte termijn. In de handreiking Impact maken op diversiteit en inclusiviteit: een springplank naar duurzame verandering, het resultaat van een uitgebreid onderzoek, staat hoe impact meer omvat dan het einddoel alleen.

Impact maken met D&I-beleid kan al op korte termijn.

De handreiking is het product van het project ‘Het moet wel werken’, waarin de Universiteit Utrecht, SER Diversiteit in Bedrijf, Inclusie NL en de Goldschmeding samenwerkten. De onderzoeksvragen waren:

  • Hoe divers en inclusief zijn Nederlandse werkgevers en hun arbeidsorganisaties?
  • Hoe kunnen zij hun beleid op diversiteit en inclusie verder ontwikkelen?

Voortdurend proces

Realiseren van D&I-beleid is een voortdurend proces, dat in vier fases uiteenvalt: voorwaarden, acties, uitkomsten en opbrengsten. De procesfasen moeten gezien worden als tussenstappen naar het doel. Ook moeten alle lagen in de organisatie bij de realisatie zijn betrokken. Niet alleen de beleidsmakers en leidinggevenden.

De onderzoekspartijen hebben gedurende drie jaar onderzoek gedaan naar het realiseren van de ontwikkeling en implementatie van diversiteits- en inclusiviteitsbeleid (D&I-beleid). Zij laten zien dat het ontwikkelen van D&I-beleid een zichtbare en concrete inspanning is, maar dat voor daadwerkelijke impact er ook draagvlak voor moet zijn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie