Engagement heeft een eigenaar nodig

Wanneer zetten medewerkers zich met passie in voor hun baan en willen zij een positieve bijdrage leveren aan hun organisaties? Internationaal wordt er veelvuldig onderzoek gedaan naar ‘Retention & Engagement’. Het wereldwijde onderzoek van Gallup over de staat van de werkplek liegt er niet om: slechts 13% van de medewerkers is betrokken, 63% is niet betrokken en 24% is actief niet betrokken.

Begin dit jaar las ik dat een nieuwe baan de meest geliefde nieuwjaarswens was voor 2017. Uit onderzoek, ook van Gallup, blijkt dat managers voor 70% verantwoordelijk zijn voor de mate waarin medewerkers betrokken zijn. Als werkgever moet je dus weten hoe je medewerkers betrokken houdt. Het prikkelde mijn nieuwsgierigheid en daarom ging ik op zoek.

Medewerker-engagement is een vrij abstract begrip maar heeft een flinke impact op het succes van een organisatie. Dit bleek al tijdens een brainstorm met HR- en communicatie-experts in maart dit jaar. Samen met Ester Koot van Motivaction brachten we met een in april uitgevoerd onderzoek, onder meer dan 1000 professionals, in beeld hoe het er bij de Nederlandse medewerkers en organisaties voor staat.

De drie belangrijkste conclusies zijn:

  • Professionals geven aan dat ze medewerker-engagement ongrijpbaar, maar wel belangrijk vinden;
  • In veel organisaties ontbreken concrete tools om medewerker-engagement op de kaart te zetten;
  • Medewerker-engagement heeft een eigenaar nodig.

1. Ongrijpbaar maar wel belangrijk

Dat er aandacht moet zijn voor engagement binnen organisaties, daarover is men het grotendeels eens: 86% vindt aandacht voor medewerker-engagement belangrijk en 68% zegt dat hun organisatie medewerker-engagement belangrijk vindt. Wel hebben werknemers het gevoel dat de organisatie medewerker-engagement wat minder belangrijk vindt dan zijzelf.

Tip: Als engagement daadwerkelijk belangrijk is voor je organisatie, neem dan het initiatief en maak die initiatieven zichtbaar. Zorg dat medewerkers het gevoel krijgen dat de organisatie medewerker-engagement belangrijk vindt. Dat kan hen in beweging krijgen om ook een bijdrage te leveren en het effect van de initiatieven verder te versterken.

2. Concrete tools ontbreken

Gelukkig is meer dan de helft van de medewerkers in Nederland trots op hun werkgever. Toch zegt bijna de helft dat de organisatie nog onvoldoende beleid heeft gemaakt rondom engagement. En 1 op de 3 medewerkers mist concrete tools om medewerker-engagement goed op de kaart te gaan zetten.

Tip: Willen we voorkomen dat #engagement zo abstract en ongrijpbaar blijft, dan is het zaak om het onderwerp te concretiseren aan de hand van een aantal pijlers of subthema’s die voor medewerkers belangrijk zijn. HR & Communicatie zijn uitstekende partners om gewenste aandachtspunten uit te werken tot een concreet actieplan.

3. Engagement heeft een eigenaar nodig

Hoewel de directie volgens de verschillende functiegroepen de meeste invloed heeft op medewerker-engagement voelt iedereen zich er persoonlijk/zelf ook verantwoordelijkheid voor. Het is nog onduidelijk wie of welke afdeling de acties voor medewerker engagement zou moeten initiëren. Wel wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de directie kan liggen.

Advies: Door sommigen werd medewerker-engagement gedefinieerd als ‘iemand die…’, als een persoon dus. Bij een onderwerp als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zien we dat het goed werkt om eigenaren toe te wijzen die deze taak op zich neemt. We zijn daarom van mening dat ‘#eigenaarschap’ een cruciale factor kan zijn om medewerker-engagement te verhogen.

Wil je graag aan de slag met medewerker-engagement?

Meer inzichten, tips en adviezen lees je in de whitepaper:

Aan de slag met medewerker-engagement

Zowel Ester Koot (06 270 22 810) als ik (Inge Beckers: 06 280 90 755) zijn beschikbaar voor aanvullende vragen.

Over de auteurs

Ester Koot is onderzoeker bij Motivaction en heeft een bedrijfskundige achtergrond. Zij adviseert haar klanten op basis van onderzoek. Ester is gespecialiseerd in medewerkeronderzoek en ziet het als een mooie uitdaging om organisaties ècht aan de slag te laten gaan met de uitkomsten hiervan.

Inge Beckers is zelfstandig adviseur en initiatiefnemer van HR-Communicatie.nl. Inge is gespecialiseerd in HR-communicatie en helpt organisaties met arbeidsmarktcommunicatie, Internal en Employer Branding en met het positief beïnvloeden van de tevredenheid van medewerkers.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie