Potentie HR-Communicatie onvoldoende benut

Het begrip HR-communicatie is nog volop in ontwikkeling. Eerder onderzoek liet overtuigend zien dat er behoefte is aan een intensievere samenwerking tussen HR en (interne) communicatie. In december 2013 is er opnieuw onderzoek uitgevoerd naar de mening van professionals over de status van HR-Communicatie. Simon van Dooremalen, stagiaire bij Ravestein & Zwart, analyseerde de resultaten en kwam tot de conclusie dat de samenwerking tussen HR en communicatie volop leeft, maar dat een samensmelting voorlopig een brug te ver is.

Online survey

Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête onder mensen die het sociale platform HR-Communicatie volgen via Twitter en LinkedIn. Dit Twitter-account heeft meer dan 4.000 relevante volgers, het LinkedIn-account heeft meer dan 400 relevante leden. De groep respondenten (N=46) is grotendeels werkzaam als adviseur of manager (samen 81%), op het gebied van HR of interne communicatie (samen 50%) en houdt zich vooral bezig met internal branding, employer branding en arbeidsvoorwaarden (samen 56%). Hiermee is de groep respondenten een redelijk tot goede afspiegeling van de domeinen waar de community HR-communicatie.nl zich op richt.

Informeren, motiveren en verbinden

Op de vraag in hoeverre het begrip HR-Communicatie bekend is antwoordde 38% van de mensen overtuigend ‘ja’. 32% van de respondenten hoort weleens wat over het begrip, maar heeft er verder niet veel kennis van, 30% kent het begrip niet of nauwelijks. Gevraagd naar een definitie antwoorden de meeste respondenten dat ze HR-Communicatie zien als een begrip dat verschillende afdelingen binnen een organisatie kan verbinden. Het platform definieert HR-Communicatie zelf als ‘het informeren, motiveren en verbinden van (toekomstige) medewerkers’.

Internal branding, external branding

In antwoord op de vraag op welke gebieden HR-Communicatie zich zou moeten richten (meerdere antwoorden mogelijk) vinken de respondenten in 70% van de gevallen internal branding aan, in 57% van de gevallen interne communicatie en in 52% external branding. Mensen kiezen vooral voor hun eigen werkgebied; 37% van de respondenten vindt dat ook social media een speerpunt is. Gebruik van nieuwe media binnen organisaties wordt dus op prijs gesteld.

Voorbeelden van samenwerking

De mate van samenwerking tussen HR en communicatie binnen organisaties van de respondenten is wisselend. Slechts 11% vindt dat er sprake is van een intensieve samenwerking, 43% geeft aan dat er redelijke samenwerking is. Op een enkeling na wordt deze samenwerking wel zeer gewaardeerd met een gemiddelde van 7,1 uit 10. De overige 46% zegt dat er amper sprake is van samenwerking. Het bespreken van interne communicatie, uitzetten van communicatiebeleid en het onderhouden van relaties tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie worden hierbij het meest genoemd als voorbeelden van samenwerking.

Als laatste is de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over de samenwerking tussen HR en communicatie. Hieruit kwam naar voren dat veel mensen vinden dat HR en interne communicatie sterker staan als ze met elkaar verbonden worden. De stelling dat HR en communicatie gescheiden zouden moeten blijven werd niet bevestigd, de stelling dat HR en communicatie zullen samensmelten tot een discipline echter ook niet. Wat daarnaast opviel was dat bij organisaties waar weinig tot geen sprake is van samenwerking, wel het meeste wordt ingevuld dat HR en communicatie meer zouden moeten samen werken. Hieruit valt op te maken dat er nog veel terrein te winnen is voor HR-Communicatie.

Beter samenwerken, maar niet samensmelten

Conclusie van dit onderzoek is dat er nog veel potentie in HR-Communicatie zit. Het is een redelijk bekend begrip en veel professionals vinden dat ze de juiste gebieden samen proberen te trekken. Er wordt echter in lang niet ieder bedrijf intensief samengewerkt tussen de afdelingen HR en interne communicatie, terwijl daar wel behoefte aan is. De status van HR-Communicatie is volgens dit onderzoek dus: intensievere samenwerking tussen de afdelingen? Ja! Samensmelten tot één discipline? Voorlopig in ieder geval nog niet.

Benieuwd naar de grafische voorstelling van de resultaten? Bekijk hier de presentatie waarmee Simon van Dooremalen zijn onderzoek presenteerde tijdens het #Nieuwsjaartreffen.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie