Universiteit Utrecht en 2DAYSMOOD lanceren unieke meting van duurzame inzetbaarheid

Hoe kunnen organisaties continu zorgen voor waardig werk voor medewerkers, op elk niveau en elke leeftijd? Dat is de essentie van duurzaam werkgeverschap. En zeker na de impact van de coronacrisis, hebben werkgevers hier een grote opgave. Universiteit Utrecht en 2DAYSMOOD stimuleren daarom de verbetering van duurzaam werkgeverschap met een nieuw product. 

Door de combinatie van een wetenschappelijke meetmethode en online tool kunnen werkgevers nu betrouwbare inzichten verzamelen over hoe duurzaam inzetbaar hun medewerkers zijn. Zij ontdekken, via zes onderzochte dimensies, wat werknemers positief en negatief beschouwen in de werksfeer en hoe betrokken zij zijn. Het is uniek dat werkgevers de uitkomsten van de meting direct kunnen vergelijken met die van gelijksoortige bedrijven. Daarmee wordt de mate van duurzaam werkgeverschap aangetoond en op welke punten de organisatie precies kan verbeteren.

Benchmark data uit Europees onderzoek

Het vergelijkingsmateriaal, de benchmark data, vloeit namelijk voort uit het Europese Sustainable Workforce onderzoek, geleid door professor Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. In het onderzoek zijn gegevens van 259 bedrijven uit negen EU-landen en in zes economische sectoren bestudeerd met als centrale vraag: Hoe pakken de investeringen van bedrijven in hun werknemers in de praktijk uit? Vervolgens heeft de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht, een groep wetenschappers die vanuit vakgebieden als sociologie, economie en technologie de toekomst van werk bestudeert, op basis van die gegevens een meet- en benchmarkmethode van duurzaam werkgeverschap ontwikkeld.

Samen met HR tech bedrijf 2DAYSMOOD, expert op het gebied van online medewerkersonderzoeken, is dit als vernieuwende tool naar de markt gebracht. 2DAYSMOOD biedt Europese organisaties vanaf nu dus de mogelijkheid hun duurzame werkgeverschap te meten en langs de juiste standaard te leggen.

Prof. dr. ir. Tanja van der Lippe: “Ontwikkelingen zoals digitalisering, vergrijzing en migratie maken de arbeidsmarkt steeds complexer. De goede mensen op de goede plek krijgen blijft enorm lastig en is een kostbaar proces. Organisaties staan dus voor de uitdaging om hun werknemers duurzaam inzetbaar te houden. Het is mooi dat onze onderzoeksdata organisaties de inzichten kunnen geven om passende maatregelen in te zetten.”

Duurzaam werkgeverschap krijgt urgentie in coronacrisis

De coronacrisis heeft organisaties doen inzien dat een gezond, plezierig en stimulerend werkklimaat bepalend is voor succes op de lange termijn. Thuiswerken met verslechterde sociale verbinding, werken onder hoge druk en een globale context van onzekerheid hebben een negatief effect op het welzijn van medewerkers. Dat blijkt uit recente onderzoeken van o.a. TNO en 2DAYSMOOD. Stress, ontevredenheid en (mentale) vermoeidheid zijn structureel op een te hoog niveau en dat resulteert in verzuim, burn-outs en ontslag. Van die kosten en zorgen willen zowel werkgevers als werknemers wegblijven. Daarom is het van belang vroegtijdig in te grijpen wanneer de (virtuele) werkomgeving ongezond gedrag aanjaagt of als het werkgeluk daalt. Dát kenmerkt duurzaam werkgeverschap.

“Op het hoogste niveau moet er bewustzijn komen voor duurzame inzetbaarheid, zodat alle leidinggevenden de juiste keuzes kunnen maken in het belang van hun personeel én de organisatie. Met de term ‘duurzaam werkgeverschap’ en onze benchmark meting kunnen we niet alleen dat bewustzijn stimuleren maar ook aantonen waar de organisatie precies kan verbeteren. Tegelijkertijd lanceren we het Certificaat Duurzaam Werkgeverschap. Dit is een beter alternatief voor slecht onderbouwde ranglijsten als ‘werkgever van het jaar’. Met het certificaat kunnen werkgevers laten zien dat ze op een wetenschappelijk onderbouwde en transparante manier, écht aandacht hebben voor werkgeluk en welzijn,’’ aldus Martin Meulenkamp, CEO & HR expert bij 2DAYSMOOD.

Meer informatie

  • Op de website van 2DAYSMOOD vind je meer informatie over duurzaam werkgeverschap, van meting tot en met certificaat: 2daysmood.com/duurzaam-werkgeverschap.
  • Via de website van Universiteit Utrecht vind je meer informatie over het Europese Sustainable Workforce onderzoek en de future of work hub: uu.nl/fow.
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie