Berichten

Wat is een “vitale organisatie” en hoe kun je het meten?

Om de vitaliteit van een organisatie te kunnen meten moet men eerst weten wat er onder een vitale organisatie verstaan wordt. Het Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement ziet een vitale organisatie als een organisatie die zich snel kan aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Het gaat hierbij om het (strategisch) gedrag van medewerkers die het succes van een organisatie of de bedrijfsvitaliteit bepaalt. Onder strategisch gedrag verstaan wij affectieve betrokkenheid, innovatief gedrag, klantgerichtheid en kennisdelen.

Lees meer