Wat is een “vitale organisatie” en hoe kun je het meten?

Om de vitaliteit van een organisatie te kunnen meten moet men eerst weten wat er onder een vitale organisatie verstaan wordt. Het Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement ziet een vitale organisatie als een organisatie die zich snel kan aanpassen aan de steeds veranderende omgeving. Het gaat hierbij om het (strategisch) gedrag van medewerkers die het succes van een organisatie of de bedrijfsvitaliteit bepaalt. Onder strategisch gedrag verstaan wij affectieve betrokkenheid, innovatief gedrag, klantgerichtheid en kennisdelen.

Voor een organisatie is het goed om te weten wat er gedaan kan worden, om deze werknemersgedragingen te verkrijgen. Er is uit onderzoek gebleken dat er een duidelijke relatie is met de organisatiestrategie en het organisatieklimaat en factoren als de geaardheid van het werk, training, respectvolle benadering, heldere verwachtingen, open feedback, fysieke en mentale fitheid, enzovoorts.

Het Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement is in staat om deze vitaliteit van mens en organisatie te meten en maakt het effect van toegenomen vitaliteit op de productiviteit van bedrijven en organisaties (zowel van grote bedrijven als het MKB) nu meetbaar.

Op het startcongres van het NKV i.s.m. TNO op 27 mei a.s. zal worden gepresenteerd op welke wijze de relatie tussen vitaliteit en productiviteit in kaart kan worden gebracht. Zo wordt het besluit tot investering in vitaliteit van mens en organisatie verantwoord, door een heldere “return on investment “ verwachting.

Wil je meer weten over innovatie op het HR-gebied? Kom dan naar dit congres!

Meer informatie over dit congres of inschrijven?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie