Worden we gelukkig van secundaire arbeidsvoorwaarden?

Gelukkige medewerkers zijn productiever en creatiever. Geluk mag dus best iets kosten. Maar waar worden medewerkers gelukkig van? En dragen secundaire arbeidsvoorwaarden bij aan het geluk van medewerkers? Dat onderzochten Luc Benda, Kea Tijdens en Ruut Veenhoven. Zij maakten gebruik van de resultaten van de Loonwijzer-webenquête die door ruim 14.000 personen is ingevuld. 

Weinig bijdrage aan geluk

Een leuke en bekwame manager en een goede werksfeer zijn cruciale basisvoorwaarden voor tevreden medewerkers, evenals een salaris dat in verhouding staat tot geleverde inspanningen. Secundaire arbeidsvoorwaarden dragen in algemene zin maar weinig bij aan het geluk van medewerkers, constateren de onderzoekers . Ze sluiten doorgaans niet aan bij de verlangens en behoeften van medewerkers. Hier is dus een belangrijke taak weggelegd voor de HR-professional en de direct leidinggevenden. Zij zullen moeten nagaan waarvan hun medewerkers ‘gelukkig worden’ en daarbij aan moeten sluiten met een à a la carte beloningssysteem.

Wat wel helpt: computer thuis & training

De onderzoekers bekeken vijftien secundaire arbeidsvoorwaarden. Er  (b)lijken enkele arbeidsvoorwaarden te zijn die wél bijdragen aan het geluk van medewerkers. Dat geldt voor de laptop/pc-thuisregeling en trainingDe onderzoekers hebben niet direct een sluitende verklaring voor het feit dat training bijdraagt aan het geluk van werknemers. Zij geven daarvoor de volgende mogelijke verklaringen:

·         werknemers krijgen training aangeboden als beloning van de werkgever en door de beloningsprikkel worden zij gelukkiger.

·         diegene die carrière maken krijgen eerder trainingen aangeboden en worden gelukkiger door de voordelen die zij krijgen door het verwerven van een hogere arbeidspositie

·         werknemers die trainingen volgen ervaren dit als een bijdrage aan zelfontplooiing en worden daarom gelukkiger.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat de relatie is tussen werkgerelateerde training en geluk.

Wat ook helpt: communiceren

Wat ook helpt: in de communicatie over arbeidsvoorwaarden kan vaak nog zeer veel verbeterd worden. Wat betekent het als een medewerker een bepaalde arbeidsvoorwaarde krijgt? Hoe draagt deze bij aan het welzijn van de medewerker? Wat is deze arbeidsvoorwaarde ‘waard’? En als er een goed opleidingsbeleid is en de mogelijkheid om een laptop van de zaak aan te schaffen, dan mag dat best nog eens extra onder de aandacht worden gebracht. Wat krijg je daar gelukkige medewerkers van!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie