Digital natives kiezen massaal voor zelfstandig ondernemerschap

Bijna een miljoen Nederlanders doen het: zelfstandig ondernemen zonder personeel. En met succes, want zelfstandige professionals (zp’ers) in Nederland zijn het meest gelukkig met hun werk, zo blijkt uit onderzoek van Indeed. Niet gek dus dat zelfstandig ondernemen steeds populairder wordt, ook onder de jongere generaties. De jongste generatie, Generatie Z, is geboren tussen 1994 en 2010 en is mobieler dan ooit. Een groot deel van Generatie Z maakt steeds vaker de bewuste keuze om in flexibelere arbeidsvormen aan de slag te gaan. Als ‘digital natives’ is deze generatie opgegroeid in een wereld waar technologische ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Met de nieuwste gadgets, laptops en mobiele telefoons weten zij niet beter dan dat zij ongebonden zijn aan werktijden en -plekken. Kortom: flexibiliteit is voor hen een vanzelfsprekendheid en het zp-schap sluit hier naadloos op aan. Maar hoe verschilt deze generatie van eerdere generaties zp’ers?

Geluk centraal

Uit recent onderzoek van FastFlex blijkt dat geluk en gelukkig zijn in wat zij doen voor Generatie Z – de jongste generatie zelfstandige professionals – gelijk staat aan succes. Een meerderheid koppelt de mate van succes aan de mate van geluk. In het onderzoek is ook een duidelijk verschil op te merken in vergelijking met andere generaties. Oudere generaties zien geluk in mindere mate als succes, zij hangen succes aan een goed pensioen. Van de oudere generaties geeft 38 procent aan dat succesvol zijn samenhangt met genoeg geld kunnen sparen voor de oude dag.

Wegblijven bij hiërarchie

Generatie Z gaat daarnaast als zp’er aan de slag om weg te blijven bij hiërarchische organisaties. Veel zp’ers van Generatie Z (63%) geven aan dat dit een grote drijfveer is om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ook meer vrijheid en flexibiliteit zijn voor hen belangrijke drijfveren om als zelfstandige aan de slag te gaan. Ze willen zelf bepalen waar en wanneer ze willen werken. Hierin is weer een groot contrast te zien met oudere generaties zp’ers, die aangeven met name zelfstandigheid en onafhankelijkheid cruciaal te vinden.

Money-minded

Hoewel geluk centraal staat, speelt geld een belangrijke rol als we kijken naar hoe de jongere generatie tegen de groei van hun ondernemerschap aankijkt. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bijna driekwart (73%) onder groei ook meer winst verstaat. Dit is minder zichtbaar bij de huidige generaties, waar iets minder dan de helft (47%) aangeeft dat meer winst overeenkomt met groei van hun eigen bedrijf.

Invloed op organisaties

De massale toestroom van zp’ers van Generatie Z zorgt ervoor dat organisaties steeds ‘platter’ moeten worden. Dit wordt versterkt doordat bedrijfsstrategieën niet jarenlang hetzelfde zijn en bedrijven flexibel moeten worden. Bedrijven kunnen hier concrete stappen in maken. Zo zou bijvoorbeeld niet de functie centraal moeten staan, maar de rol van de professional. Zp’ers van Generatie Z zijn meer gefocust op een rol dan op een functie. In de toekomst zullen collectieven bestaande uit zelfstandige professionals steeds meer functies binnen grote bedrijven overnemen. Deze generatie zp’ers is meer carrière- en ontwikkelgedreven dan voorgaande generaties. Deze generatie wil écht producten en diensten creëren en wil innoveren. Organisaties moeten dit vooral faciliteren en hier de ruimte voor bieden door middel van bijvoorbeeld creative labs en co-werkplekken. Alleen dan ga je een goede relatie aan met deze nieuwe stroming zp’ers en zal je het beste uit deze groep kunnen halen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie