Makkelijker loonstrookje, leg dat maar eens uit

Voor de meeste mensen is een loonstrookje abracadabra. Vanaf 1 januari wordt het loonstrookje door de invoering van het uniform loonbegrip gelukkig iets makkelijker te begrijpen. Maar ook dan nog is uitleg over het loonstrookje noodzakelijk. Werkgevers moeten werknemers blijven voorlichten over hoe het nettobedrag onderaan de streep ontstaat en wat de gevolgen voor werknemers zijn. Salarisverwerkers kunnen hen daarbij ondersteunen.

Eén en hetzelfde bedrag

De uniformering van het loonbegrip houdt in dat over één en hetzelfde (=uniforme) bedrag (=loonbegrip) de loonbelasting, de premies voor de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen worden berekend. Tot nu toe is het zo dat er allerlei uitzonderingen zijn. Zo telt bijvoorbeeld de bijtelling van de auto van de zaak wel mee voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

En dan is er nog die ingewikkelde inkomenafhankelijk bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De werknemer betaalt deze, maar de werkgever moet deze weer vergoeden, waardoor de werknemer er alleen loonbelasting en premie volksverzekeringen over betaalt. Alles bij elkaar levert dat een vrijwel onleesbaar loonstrookje op.

Overzichtelijker

Vanaf 1 januari wordt het overzichtelijker omdat de werknemer op zijn loonstrook nog maar één bedrag ziet waarover hij alle belastingen en premies moet betalen. Het helpt ook dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en de vergoeding daarvan helemaal verdwijnen van het loonstrookje. Dat wordt namelijk een werkgeversheffing. In de meeste gevallen althans, voor pensioengerechtigden bijvoorbeeld blijft de werknemersbijdrage bestaan (ook op het loonstrookje).

Uitkeringsrechten

De werknemersverzekeringen als de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn al een werkgeversheffing . De werkgever draait hier volledig voor op. De uniformering van het loonbegrip gaat overigens ook daarvoor gelden. En werknemers moeten dat weten. Het betekent bijvoorbeeld dat ze ook over hun auto van de zaak uitkeringsrechten opbouwen. Ze zien het alleen niet automatisch terug op hun loonstrook.

Voorlichting door salarisverwerker

Dik van Leeuwerden, specialist loonheffingen bij salarisverwerker ADP, legt uit dat extra uitleg bij de nieuwe loonstrook nodig is: ‘De loonstrook wordt inzichtelijker voor werknemers, maar het is nog maar de vraag of het ook begrijpelijker wordt. ADP doet daarom behoorlijk veel aan voorlichting voor zowel werkgevers als werknemers. ’

Inzicht in inkomen

Van Leeuwerden noemt een aantal voorbeelden: ‘Voor werkgevers die klant zijn bij ADP organiseerden we studiemiddagen over de uniformering van het loonbegrip. Verder hebben we een wegwijzer Uniformering Loonbegrip ontwikkeld. Voor werknemers publiceren we elk jaar rond de jaarwisseling het boekje ‘Inzicht in inkomen’. Werkgevers kunnen dat bij ons afnemen, werknemers kunnen het ook zelf kopen. In het boekje leggen we uit hoe de berekening van bruto naar netto gaat. Dit jaar is er uiteraard extra aandacht voor het uniforme loonbegrip.’

Aangepaste loonstrook

Uiteindelijk draait het natuurlijk om de loonstrook en wat er netto overblijft. De loonstrook zelf van ADP heeft daarom een verandering ondergaan. Van Leeuwerden: ‘We hebben de uniformering van het loonbegrip aangegrepen om de loonstrook aan te passen. Met het loon sv heeft de werknemer niks meer te maken, dat is er dus uit. Maar hij ziet nog wel voor welk bedrag hij is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.’

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie