Generatie Y niet minder betrokken

De huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het steeds belangrijker te investeren in medewerkersbetrokkenheid. Maar diezelfde ontwikkelingen zorgen er tegelijkertijd voor dat het steeds moeilijker wordt om medewerkers bevlogen te krijgen. Hoe ga je om met de huidige betreders van de arbeidsmarkt? Is generatie Y echt minder betrokken?

Het belang van medewerkersbetrokkenheid

Generatie Y zijn de medewerkers van de toekomst. Om op de lange termijn succesvol te zijn als organisatie, is het van belang om deze groep medewerkers nu al te binden en te boeien. Maar Generatie Y raakt op een andere manier betrokken en bevlogen dan eerdere generaties. In het gratis whitepaper ‘Medewerkersbetrokkenheid en communicatie’ beschrijven we hoe je als organisatie ervoor kan zorgen dat ook generatie Y een hogere toegevoegde waarde kan leveren.

Generatie Y: betrokkenheid en communicatie

De laatste nieuwkomers op de arbeidsmarkt, geboren tussen 1981 en 1990, wordt de Y-generatie genoemd. Er zijn boekenkasten volgeschreven over de verschillen van deze met eerdere generaties: Generatie X (geboren tussen 1965 en 1980) en de babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964). Dus beperken we ons hier tot de belangrijkste verschillen die van invloed zijn op betrokkenheid en communicatiegedrag.

Betrokkenheid

Jongere generaties zijn niet meer of minder betrokken bij hun werk. Maar jongere generaties vinden wel ándere zaken in hun baan of werkgever belangrijk. Het HR-beleid moet erop gericht zijn een arbeidsomgeving te scheppen die tegemoet komt aan de wensen van jongere generaties. Maar ook communicatie levert een belangrijke bijdrage. Door het professioneel bouwen aan een werkgeversreputatie die past bij de wensen van de jonge generatie en het via communicatie inspelen op de juiste relevante onderwerpen.

Communicatiegedrag

Alle generaties willen open en participatieve communicatie, maar de invulling daarvan verschilt. Babyboomers geven de voorkeur aan persoonlijk contact boven e-mail. Terwijl e-mail voor jongere generaties net zo goed werkt. Uit recent onderzoek blijkt dat het voeren van een telefoongesprek voor generatie Y pas op de derde plaats van favoriete communicatiekanalen komt. Deze generatie geeft op nummer 1 en 2 de voorkeur aan elektronische berichten platformen en chatapplicaties op smartphones.

Communicatie en generatie Y: flexibilisering

De flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt door veel recruiters bestempeld als één van de meest impactvolle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als het gaat over werving van nieuwe medewerkers. Maar de ontwikkeling heeft ook grote impact op medewerkersbetrokkenheid. Een grotere flexibele schil, meer tijdelijke contracten en toename van het aantal ZZP’ers maakt dat de dienstverbanden losser worden en daarmee de ‘verbondenheid’ tussen organisatie en medewerker afneemt.

Het Normale Werken en medewerkersbetrokkenheid

Het Nieuwe Werken wordt steeds meer Het Normale Werken. Plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt voor steeds meer mensen gemeengoed. Het kantoor is niet langer een plek om te werken, maar om te ontmoeten.

De flexibiliteit en de mate van autonomie die Het Nieuwe Werken met zich meebrengt hebben een positief effect op de medewerkersbetrokkenheid. Daar staat tegenover dat werknemers zich minder verbonden kunnen gaan voelen met de organisatie. Het gevoel van ‘onderdeel zijn’ van de organisatie en de daarbij behorende identificatie nemen daardoor af. De sociale cohesie komt onder druk te staan naarmate men meer plaats- en tijdonafhankelijk gaat werken.

In de ontwikkelende kenniseconomie is er weer meer aandacht voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Hiermee kan een organisatie zich immers onderscheiden. Maar kennisdelen en behouden in het belang van de organisatie werkt het beste bij een grote betrokkenheid van de werknemers. Bij het ontbreken van ontmoetingsmomenten wordt het delen van kennis minder vanzelfsprekend. Dat is dus een uitdaging! Contact met collega’s en kennisdelen zijn bepalende factoren voor de betrokkenheid. Als die onder druk staan, vormen ze een mogelijke bedreiging.

Meer weten over Generation Y en medewerkersbetrokkenheid?
Download gratis onze whitepaper ‘Werk lekker!

2 antwoorden
 1. Adriana van Schalken | WePayPeople
  Adriana van Schalken | WePayPeople zegt:

  Hi Koen, interessant artikel! Met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en de flexibele schil bij bedrijven zou je juist verwachten dat er minder betrokkenheid is van dit veelal tijdelijk personeel (Waarvan er veel uit generatie Y zullen bestaan zoals je beschrijft). Ze zitten immers korter bij dezelfde werkgever en wisselen veel vaker waardoor het opbouwen van een (vertrouwens) band een kortere levensduur geschonken is.

  • Koen Verstraten
   Koen Verstraten zegt:

   Hoi Adriana. Absoluut, nu de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt zal het ook steeds moeilijker zijn om medewerkers betrokken en bevlogen te krijgen. En dit geldt niet alleen voor de flexwerker zelf, maar ook voor de medewerkers die nog wel een vaste dienstbetrekking hebben. Onderzoek laat zien dat er hierbij geen verschillen zijn tussen jongere en oudere generaties. Ook jongeren tonen betrokken en bevlogen gedrag, maar die betrokkenheid wordt wel door andere aspecten in baan en werkgever beïnvloed dan oudere generaties.

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie