Reiskostenvergoeding voortaan belast. Wat nu?

Groot was de euforie toen enkele dagen na het mislukken van het Catshuisoverleg toch een begrotingsakkoord voor 2013 werd afgesloten. Bij euforie past een positieve term: Lenteakkoord. Inmiddels is wel duidelijk dat iedereen de broekriem flink moet aanhalen. Eén punt dat voor veel gemor zorgt is het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Veel werknemers hebben nog geen idee hoeveel geld ze dit gaat kosten. Hoe kunnen werkgevers vanuit het oogpunt van hr-communicatie omgaan met deze lastenverzwaring? Twee tips.

Maak goede sier met goed werkgeverschap

Zoals vaak met maatregelen die pijn doen, bieden ze ook kansen. Zo ook bij het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Door anticyclisch te werk te gaan en – in deze economisch zware tijden – een hogere reiskostenvergoeding te geven, kunnen werkgevers het belastingnadeel voor werknemers deels compenseren. Hiermee maken ze goede sier bij huidige en toekomstige werknemers. Zeker met het oog op de steeds krappere arbeidsmarkt is ieder positief punt voor een werkgever meegenomen. Een kleine twintig procent van de werkgevers vindt trouwens ook dat de werknemer op het punt van de reiskostenvergoeding sowieso moet worden ontzien.

Schep duidelijkheid, geef informatie

De ANWB lanceerde een site waar werknemers kunnen zien hoeveel ze er volgend jaar op achteruitgaan. Goede communicatie is ook op zijn plaats binnen bedrijven. De HR-discipline kan werknemers voorbereiden op wat er komen gaat. Daarbij is met name uitleg over de relatie tussen reiskostenvergoeding en werkkostenregeling zeer nuttig. In de werkkostenregeling is geregeld dat werkgevers 1,6 procent (in 2013) van de bruto loonsom onbelast mogen verstrekken. Dit belastingvrije forfait kan worden ingezet voor de reiskostenvergoeding. Alleen zal dit niet veel opleveren, zoals een rekenvoorbeeld zien: in een organisatie werkt Jan Modaal. Jan heeft een voltijdbaan (200 werkdagen) en een bruto jaarinkomen van € 33.000. Jan wil de werkkostenregeling volledig inzetten voor het vergoeden van zijn reiskosten. Wat blijkt: per jaar kan zijn werkgever maximaal € 528 reiskostenvergoeding verstrekken. Ofwel: € 2,64 per dag. Conclusie: bij handhaving van het € 0,19 tarief worden alleen werknemers die minder dan 7 kilometer van hun werk wonen volledig gecompenseerd. En een kerstpakket zit er dan ook niet meer in. Geen fijn nieuws, maar wel een issue om duidelijkheid over te verschaffen!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie