Lid! Martijn Leppink (Towers Watson): ‘Communicatie wordt steeds meer een vak waarin stevige, volwassen professionals de dienst uitmaken’

Na een rustige vakantieperiode verschijnt het HR-Communicatie Netwerk weer fris aan de start. Met een nieuwe lay-out en een ledental dat richting de driehonderd gaat. HR-Communicatie blijkt eens te meer een boeiend vakgebied wanneer we de nieuwe leden langslopen. Ditmaal richten we de spotlights op Martijn Leppink van Towers Watson.

Stel jezelf eens voor!
‘Ik ben 30 jaar oud en sinds ruim twee jaar consultant communicatie bij Towers Watson, een wereldwijde HR-adviseur. Met een brede dienstverlening van verandertrajecten tot arbeidsvoorwaarden en pensioenen. Zo geef ik onder meer advies over de omgang met stakeholders en medewerkers, maar ondersteun ik ook pensioenfondsen. Voordat ik bij Towers Watson aan de slag ging, heb ik ruim vijf jaar ervaring opgedaan in de pensioensector als pensioen(communicatie)adviseur.’

‘Vanuit mijn studie communicatie in Groningen heb ik een communicatieachtergrond, maar sindsdien heb ik mij door het volgen van een bachelorstudie in pensioenen gespecialiseerd. Inmiddels houd ik mij ook bezig met communicatie van andere arbeidsvoorwaarden.’

Wat is jouw link met HR-Communicatie?
‘Stel: collega’s van mij ontwerpen een nieuw functiehuis. Voorheen werd op het laatste moment de communicatieprofessional erbij geroepen om ook de medewerkers nog even op de hoogte te brengen. Ik ben er tegenwoordig vanaf het begin bij. Vanuit HR kunnen bepaalde beslissingen best praktisch lijken, maar een communicatieprofessional denkt veel strategischer. Je moet niet alleen duidelijk maken wat er gebeurt, maar ook waarom het gebeurt en hoe dat de organisatie verder helpt.
Zo zijn bepaalde pensioenregelingen zo ingewikkeld en lastig om uit te leggen dat het om een enorme inspanning vraagt. Ik pleit er altijd voor om ook vanuit communicatief perspectief te werken.’

Wat is volgens jou de meerwaarde van communicatie?
‘Communicatie is er voor de medewerkers. Zij moeten helder voor ogen hebben wat de organisatie van hen verwacht en wat daar tegenover staat. Helderheid maakt dat medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie en dat motiveert ze. Uiteindelijk betaalt zich dat allemaal uit in harde winst. Daar valt nog een wereld te winnen. Je ziet niet voor niets dat communicatie steeds meer een vak wordt waarin stevige, volwassen professionals de dienst uitmaken.’

Je bent relatief jong in het vak. Merk je een verschil in werkwijze met je oudere collega’s?
‘Ik denk dat het leeftijdsverschil niet zoveel uitmaakt. Het gaat meer om het onderkennen van het belang van communicatie. Ik merk daarin verbetering. Medewerkers krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor arbeidsvoorwaarden. Daardoor wordt de rol van HR ook anders: meer coachend dan verzorgend. Heldere communicatie over arbeidsvoorwaarden is hierbij essentieel. Dit geldt met alle ontwikkelingen in de pensioenmarkt zeker ook voor communicatie over pensioenen. Het goede nieuws bij al het tumult is natuurlijk wel dat mensen ineens de waarde van pensioenen en arbeidsvoorwaarden inzien. Je hoeft op dit moment niemand meer te overtuigen van het belang van heldere arbeidsvoorwaardencommunicatie.’

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie